top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-16 Công bình trong tình yêu thương


 

Câu gốc: “Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình, và lên án kẻ có tội” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật xét xử những vụ tranh tụng trong vòng dân Chúa như thế nào? Quy định phạt đánh đòn người có tội trước mặt các quan án và không quá bốn mươi roi thể hiện Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn áp dụng bài học này ra sao?


Trong một cộng đồng, việc tranh chấp giữa người này với người kia là điều khó tránh khỏi. Luật Chúa quy định khi có sự tranh chấp với nhau thì tòa án phân xử phải khách quan nhằm bảo vệ người công bình và xử phạt người có tội. Nhiệm vụ này được Đức Chúa Trời giao phó cho những quan án. Trách nhiệm của họ là phải điều tra kỹ lưỡng, tìm hiểu những uẩn khúc phía sau vụ kiện tụng, tránh những vụ thưa kiện do thù oán hoặc vu cáo nhau. Các quan án cần phải cân nhắc sáng suốt để “Tuyên bố công chính cho người công chính và định tội kẻ có tội” (câu 1b BTTHĐ). Nếu xét người có tội đáng bị đánh đòn, luật quy định phải đánh đòn trước sự chứng kiến của các quan án, và nếu tội nặng cũng không được đánh quá bốn mươi roi.


Quy định về xét xử và hình phạt thể hiện Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình nhưng cũng là Đấng Yêu Thương. Việc xét xử cần phải công minh, người có tội phải chịu hình phạt tương xứng nhưng các quan án phải giám sát chặt chẽ để ngăn chặn sự tra tấn hoặc trả thù riêng. Ngoài ra, luật về hình phạt Chúa dạy đối với những tội dù nặng nhưng không được đánh quá bốn mươi roi, vừa bảo đảm tính nghiêm minh vừa nhằm mục đích giúp người phạm tội ăn năn làm lại cuộc đời chứ không nhằm hành hạ hay sỉ nhục người có tội, vì “Nếu đánh nhiều hơn thì người bị đòn sẽ bị sỉ nhục trước mắt anh em” (câu 3b BTTHĐ). Suy cho cùng, dẫu người phạm tội làm điều sai trái với anh em mình nhưng họ vẫn thuộc về cộng đồng giao ước, và họ cũng cần được đối xử bằng tình yêu thương.


Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình và Yêu Thương, Ngài luôn muốn con dân Ngài bước đi trong đường lối công bình và yêu thương như chính Ngài. Vì vậy, chúng ta cần giữ mình trong cuộc sống, đeo đuổi công lý, yêu mến sự công bình, sống với nhau trong tình yêu thương để thu hút những người chưa biết Chúa đến với Ngài (Giăng 13:35). Chúng ta cũng có thể áp dụng bài học này trong sự kỷ luật của Hội Thánh. Những người có trách nhiệm cần phải thể hiện tính nghiêm minh, công bằng khi kỷ luật, không xét theo cảm tính, ý riêng, hoặc đối xử nặng với người này nhưng thiên vị với người khác… Kỷ luật trong Hội Thánh là cần, nhưng nếu ngay trong cộng đồng dân Chúa không thể hiện được sự công bình, yêu thương thì làm sao có thể trông mong về một xã hội công bình nói riêng và một thế giới công bình nói chung!


Bạn có luôn giữ mình trong sự công bình và yêu thương của Chúa không?


Lạy Chúa là Đấng Công Bình và Yêu Thương, xin cho con bước đi trong đường lối công bình, yêu thương như chính Ngài qua những việc nhỏ hoặc lớn trong đời sống của con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page