top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-16 Sẽ không còn sợ hãi


 

Câu gốc: “Nếu các ngươi tuân theo luật pháp Ta, gìn giữ các điều răn Ta và làm theo,… Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa; Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi” (Lê-vi Ký 26:3, 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Những cụm từ nào được dùng để mô tả kỳ tai nạn kinh khiếp đang giáng xuống người Giu-đa và người Ít-ra-ên? Lời hứa từ Đức Giê-hô-va dành cho dân Chúa như thế nào? Bạn nhận được lời bảo đảm nào từ Đức Chúa Trời để kinh nghiệm đời sống không lo sợ?


Tiên tri Giê-rê-mi tiếp nhận Lời của Đức Giê-hô-va phán cho người Ít-ra-ên và người Giu-đa rằng Ngài sẽ giải cứu họ, Ngài sẽ đem những phu tù trở về lại trong đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ của họ (câu 3-4). “Tiếng run rẩy sợ hãi” trong câu 5 chính là cụm từ mô tả sự run sợ, kinh khiếp khi phải đối diện với sự tàn diệt trong cơn chiến trận, và cụm từ “đàn ông sinh đẻ” trong câu 6 nói lên tâm trạng lo lắng, bồn chồn cùng những sự đau đớn phải đối diện của những người nam giống như những cơn đau chuyển dạ… Tất cả điều ấy được dùng để nói lên tâm trạng cùng những nỗi khốn khó mà người Ít-ra-ên và người Giu-đa đang phải đối diện trong cảnh phu tù.


Tuy nhiên, trong ngày kinh khiếp, trong kỳ tai nạn ấy Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu họ, đó là lý do họ sẽ chẳng còn phải sợ hãi nữa. Đức Giê-hô-va thành tín sẽ giữ lời hứa của Ngài để “bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ dứt dây trói ngươi, Dân Ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa…” (câu 8). Dân Chúa đã trải nghiệm sự khốn khổ tại nơi xứ người, họ không được thờ phượng Đức Chúa Trời mà bị buộc phải thờ phượng thần tượng hư không. Họ đã than khóc, đã khát khao lại được đàn hát để ca ngợi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 137:1, 4). Chính vì thế, lời hứa từ Đức Giê-hô-va rằng họ sẽ được trở về, lại được phục vụ Đức Chúa Trời, và phục vụ Vua mình, vị Vua mà Chúa sẽ dấy lên trong dòng dõi Vua Đa-vít của chính dân tộc họ (câu 9).


Đức Giê-hô-va không bao giờ quên lời hứa của Ngài với người Ít-ra-ên và người Giu-đa, Ngài phán nếu dân Chúa “tuân theo luật pháp Ta, gìn giữ các điều răn Ta, và làm theo” (Lê-vi Ký 26:3) thì họ sẽ không lo sợ bất cứ điều gì vì chính Đức Giê-hô-va sẽ ban bình tịnh trong xứ của họ. Mỗi chúng ta có thể đang ở trong kỳ tai nạn lớn, có thể đang phải trải qua những lo sợ, đau đớn, bất an. Tuy nhiên, chắc chắn đến thời điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được sự giải cứu kỳ diệu của Ngài và chúng ta lại tiếp tục được bảo đảm sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. Hãy bước đi bởi đức tin với Đức Chúa Trời thành tín và yêu thương.


Bạn có kinh nghiệm sự giải cứu từ Đức Chúa Trời trong những cơn rất đau đớn của mình chưa?


Kính lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Học biết sự chăm sóc của Ngài trên tuyển dân Ít-ra-ên và Giu-đa, con thấy tình yêu, lòng thương xót và sự thành tín của Ngài thật lớn. Xin giúp con luôn trọn thành tuân giữ luật pháp của Chúa và làm theo để trọn đời con được sống trong sự bình tịnh Ngài ban.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page