top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-18 Những nét đẹp của sự dâng hiến


 

Câu gốc: “Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc lành Sứ đồ Phao-lô đề cập đến trong phần Kinh Thánh này là gì? Những người nhận sự trợ giúp này là ai? Nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn trong việc quyên góp tiền bạc như thế nào? Bạn nhận thấy những nét đẹp nào trong hành động dâng hiến này?


Sau lời kêu gọi “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58), Sứ đồ Phao-lô liền nêu lên việc cụ thể mà Hội Thánh Cô-rinh-tô cần thực hiện, đó là quyên góp tiền bạc để gửi giúp cho các tín hữu ở Hội Thánh Giê-ru-sa-lem (câu 1). Dù không nêu rõ hoàn cảnh của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, nhưng chúng ta biết tại đó có những tín hữu mà Sứ đồ Phao-lô gọi là thánh đồ (câu 1), hay nói cách khác là những anh em cùng đức tin với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, họ đang nghèo khó, cần sự giúp đỡ của các Hội Thánh khác. Công việc quyên góp phải được thực hiện theo những nguyên tắc: Thứ nhất, tùy theo khả năng; thứ hai, quyên góp vào một ngày cố định là ngày đầu tuần lễ, tức ngày Chúa Nhật; thứ ba, để riêng ra phần đã chuẩn bị để quyên góp.


Có một số nét đẹp trong lời dạy cứu giúp của Sứ đồ Phao-lô. Trước hết, Hội Thánh Giê-ru-sa-lem được coi như Hội Thánh mẹ, Hội Thánh Cô-rinh-tô thành lập sau nhưng vẫn được kêu gọi dự phần vào công tác cứu giúp. Việc này đánh tan tư tưởng cho rằng những nơi thành lập sau chỉ mong chờ sự chăm sóc và giúp đỡ của những nơi có trước, đặc biệt là của Hội Thánh mẹ. Thứ hai, sự san sẻ từ những tín hữu ngoại bang dành cho những tín hữu người Do Thái cho thấy trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thập tự giá đã phá đổ tất cả bức tường ngăn cách giữa mọi người cho dù đó là chủng tộc, giai cấp, hay trình độ tri thức… (Ê-phê-sô 2:13-14). Thứ ba, việc quyên góp tùy khả năng và tùy tấm lòng chứ không quy định bao nhiêu. Thứ tư, hoàn toàn có sự chuẩn bị trước. Và thứ năm, việc nhận và gửi tiền dâng rất minh bạch (câu 3-4).


Nhiều khi chúng ta đánh mất nét đẹp của sự dâng hiến vì chỉ trông chờ sự cứu giúp, chỉ mong nhận lãnh mà không nghĩ đến việc hiến dâng. Hoặc chỉ dâng hiến cho Hội Thánh nhà mà không hướng lòng đến nhu cầu của những nơi khác đang vô cùng thiếu thốn. Hoặc dâng hiến như thời luật pháp, dâng đủ phần mười là coi như xong, chưa hề nghĩ đến dâng vượt phần mười. Hoặc dâng tùy hứng chứ không chuẩn bị trước. Hoặc thiếu rõ ràng minh bạch về tài chánh. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng những nét đẹp trong dâng hiến theo lời Sứ đồ Phao-lô dạy vào sự dâng hiến của chúng ta để Chúa đẹp lòng và đem lại sự khích lệ lẫn nhau.


Bạn có thể hiện những nét đẹp trong sự dâng hiến chưa?


Tạ ơn Chúa khi thấy được tình yêu thương giữa anh chị em cùng đức tin được bày tỏ qua những món quà san sẻ, cứu giúp trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con luôn thể hiện những nét đẹp trong sự dâng hiến theo gương Sứ đồ Phao-lô dạy.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page