top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-18 Tình yêu thương chẳng ghen tị


 

Câu gốc: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Lòng ghen tị được thể hiện ra sao? Có mối liên hệ nào giữa những điều Sứ đồ Phao-lô mô tả về tình yêu thương thật như “chẳng ghen tị,” “chẳng khoe mình,” “chẳng lên mình kiêu ngạo”? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì trong cuộc sống với nhau?


Ba động từ được Sứ đồ Phao-lô liệt kê ở dạng phủ định, đó là ghen tị, khoe mình, kiêu ngạo. Cả ba động từ này đều chỉ về động thái của một người muốn bày tỏ mình hơn người khác, với một thái độ xem thường và không muốn ai trổi hơn mình. Cụ thể, động từ ghen tị chỉ về hành vi của một người luôn so bì, khó chịu, đố kỵ khi thấy người khác có điều hơn mình. Mặt khác, động từ khoe mình và kiêu ngạo là chỉ về người thích khoe khoang, khoác lác về bản thân mình. Riêng động từ kiêu ngạo thể hiện sâu sắc hơn ở phương diện là người kiêu ngạo tự cho mình hơn người, dẫn đến việc xem thường người khác. Đây là những hành động không được phép tồn tại trong tình yêu thương thật.


Nếu nhịn nhục và nhân từ là hai mỹ đức thiết yếu cần được bày tỏ ở một người sở hữu tình yêu thương thật, thì ghen tị, khoe mình và kiêu ngạo là những điều tuyệt đối không được có trong tình yêu thương Chúa dạy. Tình yêu thương thật luôn mong muốn đem đến cho người mình yêu điều tốt lành hơn cả, vì thế người sống yêu thương thật luôn có khuynh hướng làm cho mình lu mờ đi và không bao giờ phô trương, cho nên họ sẽ chẳng hề có ý chiếm đoạt hay tranh cạnh hơn thua nhau, nhưng thật sự muốn người khác được vươn lên. Và vì thế nên người sống theo tình yêu thương thật thì “chẳng khoe mình,” “chẳng lên mình kiêu ngạo” để rồi xem thường người khác.


Tình yêu thương cần được thử luyện để chứng thực rằng mình đang sở hữu tình yêu thương thật. Cơ Đốc nhân thường nghe nhiều về tình yêu thương, nói nhiều về tình yêu thương, thuộc lòng điều răn yêu người lân cận như mình, nhưng chúng ta cũng rất dễ nhìn nhau để so sánh, dù luôn nói phải sống yêu thương nhưng lại cảm thấy không vui khi thấy anh em trong Hội Thánh đang nhận được nhiều điều tốt lành hơn mình. Hoặc rất dễ khoe khoang, kiêu ngạo khi thấy mình có điều gì trổi hơn người. Chúng ta có thể nói lời yêu thương bằng môi miệng nhưng chỉ có Đức Chúa Trời và chính chúng ta biết rõ cảm xúc thật của mình. Hãy học thuộc lòng chương 13 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất như một bài trắc nghiệm để chúng ta tự mình kiểm tra lại tình yêu thương mà mình đang sở hữu có thật sự mang những mỹ đức, hoặc có thể hiện những điều tiêu cực như Sứ đồ Phao-lô đã kể ra hay không.


Bạn có đang sở hữu “tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” không?


Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở và dạy con nhìn lại chính mình, sửa đổi đời sống và sở hữu tình yêu thật như Lời Ngài dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page