top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-19 Quan tâm người phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Ít-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này quy định gì về phần của thầy tế lễ và người Lê-vi trong con dân Ít-ra-ên? Ai là cơ nghiệp của họ? Điều này có ý nghĩa gì? Bạn chu cấp cho người phục vụ Chúa như thế nào?


Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở dân Chúa nhớ rằng thầy tế lễ và người Lê-vi không được sở hữu đất riêng để canh tác sinh sống như các chi phái khác. Họ đã được Chúa lựa chọn và biệt riêng để chu toàn công việc Nhà Chúa qua những công tác chăm sóc, dạy đạo, hướng dẫn việc thờ phượng, thi hành kỷ luật và các trách nhiệm thuộc linh khác. Vì thầy tế lễ và người Lê-vi phải chăm lo đời sống thuộc linh cho dân của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã định mọi nhu cầu thiết yếu về vật chất của họ sẽ được dân Chúa đáp ứng qua các của lễ dâng hiến của dân Chúa. Đây cũng chính là ý nghĩa của việc Chúa phán rằng Ngài là cơ nghiệp của họ.


Nếu dân Chúa không cấp dưỡng cho các thầy tế lễ và người Lê-vi như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh, họ sẽ phải tự tìm nguồn cấp dưỡng cho họ ở nơi khác, và điều này dễ đưa họ rời xa chức vụ. Và như thế mọi công việc tại Nơi Thánh sẽ bị trở ngại và dân Chúa sẽ thiếu người giúp đỡ về phương diện thuộc linh, vì chỉ có các thầy tế lễ mới có thể dâng của lễ, coi sóc đèn, bàn để bánh, và dâng hương trên bàn thờ bằng vàng. Thế nên, dân Chúa khi vào sinh sống trong vùng Đất Hứa cần phải trung tín dâng của lễ lên cho Chúa nhằm thể hiện lòng biết ơn và sự vâng lời Chúa, đồng thời cũng góp phần bảo đảm cuộc sống cho những người phục vụ Chúa để họ chuyên tâm làm tốt công việc Chúa giao.


Hội Thánh của Chúa ngày nay có nhiệm vụ phải bảo đảm chu cấp những điều thiết yếu trong cuộc sống cho người dâng mình phục vụ Chúa trọn thời gian để họ có thể toàn tâm toàn ý chăm lo đời sống thuộc linh cho các tín hữu và những công việc khác trong Hội Thánh. Thực tế hiện nay những Chi Hội, Điểm Nhóm ở vùng sâu vùng xa, cao nguyên có nhiều mục sư, truyền đạo, giáo sĩ đang phải sống rất thiếu thốn vì điều kiện kinh tế các vùng đó eo hẹp nên sự chu cấp của Hội Thánh vẫn còn rất thấp. Nhưng tạ ơn Chúa, dù cuộc sống có khó khăn họ vẫn rất trung tín bước đi theo tiếng gọi mà Chúa đặt để họ, hết lòng gây dựng Hội Thánh và rao truyền Phúc Âm cứu người. Mỗi chúng ta cần nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, và chia sẻ những gánh nặng về những thiếu thốn trong cuộc sống khi có điều kiện, nhằm giúp họ chuyên tâm làm tốt công việc Chúa giao.


Bạn có quan tâm đến cuộc sống của những người phục vụ Chúa chưa?


Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì có nhiều người dấn thân theo tiếng gọi của Ngài, hết lòng chăm lo công việc Nhà Chúa. Xin giúp con luôn trung tín dâng hiến cho Chúa, và biết quan tâm cuộc sống của những người phục vụ Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page