top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-19 Thận trọng đường lối


 

Câu gốc: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).


Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “người khôn khéo” trong câu 8 và 15 có nghĩa gì? Tại sao người khôn ngoan cần phải thận trọng đường lối mình? Những lý do nào thường làm bạn chọn đi sai lối? Những điều nào giúp bạn thận trọng hơn trong đường lối mình?


Trong Châm-ngôn 14:8-15, Vua Sa-lô-môn dạy để có lối sống khôn ngoan, con phải là người thận trọng trong đường lối mình. Cụm từ “người khôn khéo” trong câu 8 và câu 15 có nghĩa là người thận trọng. Thận trọng đường lối mình nghĩa là “hiểu rõ đường lối mình” (câu 8) và “xem xét các bước mình” (câu 15). Vua Sa-lô-môn khuyên con phải thận trọng vì “có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (câu 12). Người thiếu thận trọng đi vào con đường tội ác đó sẽ chuốc lấy điều sầu não. Ngược lại, người khôn ngoan luôn thận trọng xem xét cẩn thận từng bước đi, từng việc làm để nhận biết mình có đi đúng đường công chính của Đức Chúa Trời hay không.


Ngày nay, sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, truyền thông đa dạng, phong phú là một trong nhiều lý do khiến chúng ta chọn đi sai lối. Trên báo chí và các mạng xã hội có quá nhiều điều sai trật mà đôi khi vì đọc và nghe nhiều lần chúng ta lầm tưởng là đúng. Hoặc khi thấy số đông đồng ý nên chúng ta cũng nghĩ đó là điều hợp tình hợp lý, là điều có thể hòa hiệp, chấp nhận. Nhiều người vì thiếu thận trọng nên đã bị những tư tưởng, học thuyết sai trật đưa dắt vào con đường tội lỗi. Không phải tất cả thông tin trên mạng xã hội, truyền thông, báo chí đều đúng, cũng không phải những lý thuyết, tư tưởng có nhiều người nghe theo là chân lý. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải thận trọng khi chọn con đường sự sống, “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).


Khi chúng ta không thận trọng, đi sai lối, không những gặp sầu não trên đường đời mà còn có thể mất luôn sự sống đời đời. Sứ đồ Thô-ma ngày trước đã thưa với Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” Chúa Giê-xu đã phán dạy: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:5-6). Cầu xin Đức Thánh Linh là Đấng luôn cáo trách giúp chúng ta thận trọng đường lối mình, khôn ngoan xem xét từng bước đi để tránh xa tội lỗi, đi đúng con đường Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy để nhận được sự sống đời đời.


Có điều gì bạn cần thay đổi để trở nên người thận trọng trên con đường theo Chúa?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã dạy con phải thận trọng bước đi trong đường lối Ngài. Xin giúp con không bị những điều sai trật quyến dụ con đi lạc đường; xin cho con biết dạy con cháu sống thận trọng theo sự dạy dỗ của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page