top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-20 Bài ca của sự cứu chuộc


 

Câu gốc: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái” (Ê-sai 11:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn chúng ta cảm tạ Ngài vì điều gì? Bạn có biết Chúa đã làm gì cho mình? Chúa kêu gọi những dân cư của Si-ôn phải làm gì? Bạn có đang làm theo điều Chúa yêu cầu?


Trong Ê-sai chương 11, Tiên tri Ê-sai đã trình bày lời tiên tri về Vương Quốc của Đấng Mết-si-a. Ông trình bày về “Nguồn gốc của Đấng Mết-si-a,” “Tính chất và sự cai trị của Đấng Mết-si-a,” “Những điều Đấng Mết-si-a sẽ làm cho thần dân của mình.” Ê-sai chương 12 là bài ca của những người đã ở trong sự cứu chuộc của Chúa, nội dung của bài ca này gồm ba phần. Thứ nhất, nhận biết giá trị của sự cứu chuộc (câu 1), chúng ta vốn ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã “xoay đi nơi khác” để không nhìn vào tội lỗi của chúng ta, Ngài cho chúng ta một cơ hội để được thay đổi. Thứ hai, nhận biết những đặc quyền của sự cứu chuộc (câu 2-3), ở trong sự cứu chuộc chúng ta luôn vững tin và không sợ hãi vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mạnh sức, là Đấng giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ luôn vui thỏa, hạnh phúc trong sự cứu chuộc của Chúa. Thứ ba, trách nhiệm của những người đã nhận lãnh sự cứu chuộc (câu 4-6), trách nhiệm đó là hãy làm cho Danh Chúa được biết đến trong các dân tộc, vì Danh của Ngài là đáng được tôn cao, chúng ta được kêu gọi phải chúc tụng Chúa và cho thế gian biết về sự oai nghi của Ngài. Chúa kêu gọi những ai là dân cư của Si-ôn hãy la lớn tiếng trong niềm vui vì đã được ở trong sự cứu chuộc của Ngài.


Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay dường như vẫn chưa nhận thức được giá trị của sự cứu chuộc. Hãy nhớ rằng chúng ta vốn ở trong tội lỗi và ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng đến thế gian này tìm và cứu chúng ta, hãy luôn hát lên bài ca như Tiên tri Ê-sai đã hát khi xưa trong Ê-sai 12:1a BTTHĐ: “Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa…” trong suốt cuộc đời của con. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay, nếu chúng ta vẫn đang có sự chán chường, thất vọng, nếu chúng ta không thỏa lòng về những gì mình đang có, hãy nhìn vào Hài Nhi Giê-xu đang nằm trong chuồng chiên máng cỏ, đó là món quà giá trị nhất mà Đức Chúa Trời đã dành tặng cho chúng ta. Chúng ta không chỉ hát những bài Thánh ca Giáng Sinh bằng môi miệng nhưng cũng hát bằng cả đời sống của chúng ta để bày tỏ cho những người chung quanh mình về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài đã Giáng Sinh đem đến sự cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm của những cư dân của Si-ôn, của mỗi chúng ta ngày nay.


Bạn có đang hát bài ca cảm tạ Chúa vì đã được cứu? Nội dung bài ca của bạn là gì? Bài ca đó có làm cho người ta biết thêm về Chúa không?


Cảm tạ Chúa đã đến thế gian này để tìm và cứu con, xin cho con cứ luôn vui thỏa trong Ngài và hết lòng rao ra Danh Chúa cho những người chung quanh con được biết đến.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page