top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-20 Phó thác tương lai trong tay Chúa


 

Câu gốc: “Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 13 BTT). “Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em” (câu 13 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Những tập tục gớm ghiếc nào của Dân Ngoại bị Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Chúa không được bắt chước khi đã vào Đất Hứa? Lý do nào Chúa đuổi các Dân Ngoại ra khỏi Ca-na-an? Chúa muốn dân Chúa phải sống thế nào với Ngài? Bạn giải thích thế nào khi có người giới thiệu về một thầy bói nào đó rất linh?


Trong thời bấy giờ, những dân tộc sống trong xứ Ca-na-an có rất nhiều cách thức huyền bí lẫn ma thuật để tìm biết ý muốn thần của họ thờ lạy. Những cách thức tiêu biểu là cầu hỏi người chết, dâng con trẻ làm của lễ. Các thầy bói, phù thủy thường vận dụng bói khoa, ma thuật để đoán trước tương lai. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay lên án mọi cách thức mà Chúa lấy làm gớm ghiếc này và chúng bị liệt vào hàng đáng ghê tởm. Đây chính là lý do Chúa đuổi dân Ca-na-an ra khỏi xứ.


Chúng ta biết đằng sau tất cả ma thuật đó là ma quỷ. Thế lực bóng tối của Sa-tan lợi dụng một số quyền năng hạn chế Chúa ban trước khi chúng sa ngã để mê hoặc lòng người và lôi kéo nhiều người xa rời Chúa. Thế nên, Chúa nghiêm cấm dân Ngài không được phép làm theo những tập tục tôn giáo đáng ghê tởm ấy. Dân Chúa cần phải nhận biết chính Chúa qua luật pháp của Ngài. Trong những trường hợp đặc biệt, Ngài sẽ phán qua các tiên tri để bày tỏ ý muốn của Chúa cho dân chúng. Ông Môi-se khuyên dân Chúa thay vì tìm kiếm ý muốn Chúa bằng những phương cách sai trật, thì hãy quan tâm sống một cuộc đời tuyệt đối trung thành, vẹn toàn trước mặt Chúa (câu 13).


Thực tế ngày nay cho thấy một vài người có khả năng bói toán, đoán biết được quá khứ của một người, hay dự báo trước một số điều trong tương lai. Thật ra, đây là những người bị thế lực ma quỷ và bóng tối lợi dụng, núp bóng phía sau, giúp cho họ một số điều họ mong muốn để sử dụng họ như một công cụ phục vụ chúng và lìa xa Chúa. Giới ma thuật, bói toán có sức hấp dẫn vì ma quỷ giúp cho chúng nói đúng một vài điều trong quá khứ để tạo lòng tin rồi chúng tha hồ nói khoác lác về những viễn cảnh tương lai. Khi đã mê muội thì rất dễ tin mọi sự. Con dân Chúa cần nhớ tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa là Đấng tạo dựng và chăm sóc từ thể xác đến tâm linh chúng ta chứ không phải những thầy phù thủy, tướng số. Thế nên, đừng ai vì lý do gì mà dại dột đi tìm kiếm những thầy bói, đồng bóng để mong được biết trước tương lai hay để thay đổi vận mạng. Thay vào đó hãy đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, tin rằng Chúa là Đấng Yêu Thương, Ngài luôn dẫn dắt và đồng hành cùng chúng ta cho đến tận thế.


Bạn đã phó thác tương lai mình trong tay Chúa chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con thấy được thế lực ma quỷ phía sau những bói khoa, ma thuật để con tránh xa. Chỉ có Chúa là Đấng Chân Thần duy nhất con tin cậy, thờ phượng, và phó thác tương lai trong tay Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page