top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-21 Bài ca của niềm vui


 

Câu gốc: “Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 47).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri đã xưng tụng Đức Chúa Trời là ai trong cuộc đời bà? Bà đã nhận biết Chúa đã làm những gì cho bà? Bạn đang ca bài ca của niềm vui trong cuộc đời mình như thế nào?


Bà Ma-ri mở đầu bài ca tụng Chúa của mình bằng lời chúc tụng Ngài (câu 46). Bà ca ngợi Chúa trong niềm vui tột cùng vì nhận biết những điều Chúa đã làm cho bà.


Thứ nhất, Chúa là “Cứu Chúa” của bà (câu 47). Bà nhận ra mình chỉ là con người tội lỗi và bà biết Chúa chính là cứu cánh duy nhất của bà. Thứ hai, Chúa là Đấng “ban ơn” cho bà (câu 48). Từ “đoái đến” nói lên sự nhận biết mình không xứng đáng (vì bà là người Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, một nơi bị người Do Thái coi thường) nhưng vẫn được Chúa đoái thương. Người được Chúa đoái đến là người được phước. Thứ ba, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài trên bà (câu 49) qua những việc lớn Ngài đang làm trên cuộc đời của bà. Thứ tư, Chúa bày tỏ lòng “thương xót” của Ngài trên bà (câu 50), và sự thương xót của Ngài không hề dứt. Thứ năm, Chúa là Đấng bảo vệ, bênh vực, và chu cấp (câu 51-53), chính Chúa sẽ đánh hạ những người kiêu ngạo bằng cách khiến họ trở nên tay trắng, Ngài cũng cất nhắc những người khiêm nhường, giúp họ từ thiếu thốn thành no đủ. Thứ sáu, Chúa là Đấng “thành tín” Ngài giữ giao ước của Ngài với dân Chúa (câu 54-55), Đấng Mết-si-a sẽ ra đời như điều Đức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ khi xưa, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4).


Giữa một xã hội đầy dẫy những bất ổn ngày nay, khi chiến tranh, bệnh tật lan tràn, thất nghiệp gia tăng v.v... làm cho chúng ta không thể hát lên một bài ca vui mừng được. Nhưng khi suy ngẫm bài ca của bà Ma-ri, chúng ta biết rằng bà cũng đang ở trong những hoàn cảnh rất bối rối và khó khăn. Dù là dòng dõi nhà Đa-vít nhưng phải sống tại Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, một thành nhỏ bị người Do Thái coi thường; dù chỉ mới được hứa gả cho ông Giô-sép nhưng bà phải mang thai Chúa Giê-xu và phải đối diện với sự chế giễu, khinh khi thậm chí có thể bị ném đá đến chết theo luật Do Thái (Lê-vi Ký 20:10). Bà Ma-ri vẫn hát được bài ca của sự vui mừng để ca ngợi Chúa vì bà biết Chúa đang ở với bà và bà là người được nhận ân huệ của Chúa (Lu-ca 1:28). Hãy đón mừng lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh trong niềm vui vì biết rằng Chúa đã đến, dù vẫn còn đó những khó khăn thách thức nhưng hãy biết rằng Chúa là Đấng đã cứu chúng ta, Ngài vẫn bày tỏ quyền năng và lòng thương xót đối với chúng ta, Ngài vẫn bảo vệ, bênh vực, và chu cấp cho chúng ta, và Ngài luôn thành tín với chúng ta.


Có điều gì đang khiến chúng ta không thể vui mừng cất lên những bài hát ca ngợi Chúa?


Lạy Chúa, xin loại bỏ khỏi con những sự lo lắng, bất an về những điều đang diễn ra chung quanh con, xin giúp con biết rằng Chúa Giê-xu đã đến và chính Ngài đem đến niềm vui vĩnh cửu cho chính con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page