top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-21 Người dọn đường cho Chúa


 

Câu gốc: “... chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng” (câu 17).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít cần chuẩn bị đời sống thế nào để có thể làm người dọn đường cho Chúa? Mục đích đời người dọn đường cho Chúa là gì? Bạn dọn lòng như thế nào trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay?


Suốt bốn trăm năm dài, Đức Chúa Trời không phán bất kỳ một lời nào với tuyển dân của Ngài. Đến đúng thời điểm, Ngài chuẩn bị một người tên là Giăng theo lời tiên tri của sách Ma-la-chi 4:5-6. Ông Giăng Báp-tít là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước từ sau thời Tiên tri Ma-la-chi, và cũng là người cuối cùng thừa kế chức vụ tiên tri (Lu-ca 16:16). Dù lớn hơn Chúa Giê-xu sáu tháng tuổi (Lu-ca 1:26) nhưng ông Giăng Báp-tít vẫn sẵn lòng trở thành người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất. Thiên sứ cho biết sự ra đời của ông Giăng Báp-tít sẽ mang lại niềm vui, hy vọng cho những người chung quanh “Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra” (câu 14).


Người dọn đường cho Chúa “sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa,” nên phải chuẩn bị một đời sống thánh khiết để Đức Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn đem lại kết quả nhiều hơn cho Chúa, chứ không phải một đời sống bê tha trong tội lỗi, luông tuồng và bậy bạ như một người bị men rượu điều khiển (câu 15). Người dọn đường cho Chúa cần nhận biết mục đích đời mình là nhịp cầu đưa người khác đến với Đức Chúa Trời, “Người sẽ làm cho nhiều con trai Ít-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ” (câu 16). Người dọn đường cho Chúa cần nhờ ơn và sức từ Chúa để đến với những tội nhân chưa ăn năn. Để được như vậy, cuộc đời ông Giăng Báp-tít phải tận hiến, hy sinh, nhịn nhục, giúp đỡ nhiều người khác từ bỏ những tấm lòng chai đá, thay vào đó là những tấm lòng mềm mại, dễ uốn nắn để biết tin cậy, và sẵn sàng biến đổi khi nghe Phúc Âm Cứu Rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sẽ đến (câu 17).


Con dân Chúa khắp nơi trên thế giới đang bước vào mùa Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Bài học nhắc nhở chúng ta rằng, tấm lòng con người sau khi đã phạm tội khác nào những con đường gập ghềnh, quanh co, đầy sỏi đá với những tội lỗi vấn vương. Mỗi chúng ta cần phải dọn lòng để Đức Thánh Linh chiếm hữu và để Chúa Giê-xu có thể bước vào. Đồng thời cũng phải nhờ ơn Chúa đắc thắng những cám dỗ, không ngại khó, ngại khổ, hay những lời gièm chê, chỉ trích để đưa dắt tấm lòng của những người thân cùng bạn hữu đến với Chúa Giê-xu để họ cũng nhận được niềm vui và phước hạnh đời đời như chúng ta.


Bạn có dọn lòng mình để đón Chúa Giáng Sinh chưa?


Nguyện xin Đức Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn đời sống con lánh xa tội lỗi. Cầu xin Cha ban sức mới để con dạn dĩ đến với những người thân, bạn hữu giúp đỡ họ dọn lòng sẵn sàng đón nhận Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page