top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-22 Bài ca hạnh phúc P1


 

Câu gốc: “Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài” (câu 68).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-cha-ri là ai? Ông đã ca ngợi Chúa về những điều gì? Làm thế nào để bạn có cùng tâm trạng với ông Xa-cha-ri trong mùa Giáng Sinh năm nay?


Ông Xa-cha-ri là cha của ông Giăng Báp-tít, ông bị câm vì không tin lời của thiên sứ báo rằng vợ của ông là bà Ê-li-sa-bét sẽ có thai và sẽ sinh một con trai (Lu-ca 1:20). Sau khi cậu bé Giăng Báp-tít ra đời, ông được Chúa phục hồi và có thể nói chuyện trở lại. Ngay vừa khi miệng lưỡi ông mở ra và nói được, ông đã cất tiếng ca ngợi Chúa (Lu-ca 1:64). Trong bài ca của mình, ông bày tỏ niềm hạnh phúc tột độ vì ông nhận biết rằng đây chính là thời điểm Đức Chúa Trời thăm viếng dân Ngài qua việc Ngài ban Đấng Mết-si-a cho họ.


Thứ nhất, ông Xa-cha-ri ca ngợi Chúa vì Ngài đã thăm viếng và chuộc dân của Ngài (câu 68). Từ “chuộc” có nghĩa là giải thoát bằng cách trả một giá, có thể dùng để nói đến việc thả tù nhân, hoặc giải phóng nô lệ. Mục đích Chúa

Giê-xu Giáng Sinh là để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại bằng một giá rất đắt là máu quý báu của Ngài. Thứ hai, ông Xa-cha-ri mô tả Đấng Mết-si-a là “Đấng Cứu Thế có quyền phép” (câu 69), sức mạnh và sự đắc thắng của Chúa Giê-xu đã được các tiên tri đời xưa nói đến, Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi mọi kẻ thù và những người ghen ghét có ý làm hại dân Chúa.


Ông Xa-cha-ri cảm biết rằng sự vào đời của Đấng Mết-si-a bày tỏ lòng thương xót và sự thành tín của Đức Chúa Trời trên tuyển dân của Ngài (câu 72-73). Không điều gì có thể hạnh phúc hơn vì từ khi những lời của Tiên tri Ê-sai rao báo về Đấng Mết-si-a cho đến thời điểm của ông Xa-cha-ri đã gần 700 năm, và trong khoảng thời gian đó đã có 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng với dân Ngài.


Ngày nay, chúng ta có đang cảm thấy hạnh phúc khi bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, hay chúng ta cảm thấy đây chỉ là một lễ hội tôn giáo bình thường quen thuộc mỗi năm, thậm chí chúng ta lại càng bất an hơn trong mùa lễ khi thấy những khủng hoảng đang xảy ra trên thế giới. Mùa Giáng Sinh đến, nhắc cho chúng ta sự kiện Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Ngôi Hai đã bằng lòng giáng thế làm người để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng Ngài là Đấng có quyền năng đắc thắng và Ngài ban sự đắc thắng cho những ai thuộc về Ngài. Dù chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an và lo lắng về bệnh tật, dịch lệ, thất nghiệp v.v… nhưng xin Chúa cho chúng ta lớn tiếng cất lên bài ca hạnh phúc vì chúng ta được biết Chúa, tin Ngài và đang ở trong sự bảo vệ trọn vẹn của Ngài.


Bạn có đang cất lên bài ca hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày của mình chưa? Điều gì đang làm bạn không thể cất lên bài ca cảm tạ Chúa?


Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, cảm tạ Ngài đã giáng sinh để chuộc tội cho con, xin cho con luôn cất lên bài ca chúc tụng Chúa vì con đã được biết Ngài, tin Ngài và đang kinh nghiệm quyền năng của Chúa mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page