top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-22 Niềm vui của người được chọn


 

Câu gốc: “Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cô Ma-ri được Chúa chọn mang thai Hài Nhi Giê-xu? Niềm vui và những nguy cơ cô Ma-ri phải đối diện sau khi được Chúa chọn là gì? Bạn được khích lệ gì qua bài học hôm nay?


Trải mọi thời đại, cô Ma-ri luôn được ca ngợi là người có phước vì cô đã được Đức Chúa Trời chọn mang thai Hài Nhi Giê-xu, Đấng Cứu Thế của toàn nhân loại. Thiên sứ đã xưng cô là “người được ơn” (câu 28), nghĩa là Đức Chúa Trời chọn cô theo ân sủng và ý muốn tốt lành của Ngài. Điều đó không tùy thuộc vào tài năng, kinh nghiệm hay học vấn của cô. Vậy nên, đừng ai hạn chế sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, Ngài đang và sẽ sử dụng chúng ta nếu chúng ta tin cậy và sẵn lòng phục vụ Ngài.


Được Chúa chọn là niềm vui, phước hạnh, vì người ấy được Đức Chúa Trời ở cùng như lời thiên sứ nói với cô Ma-ri, “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi” (câu 28). Người phục vụ Chúa không cô đơn, nhưng có sự bình an như trước giả Đa-vít đã kinh nghiệm, “dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4). Thật ra thái độ ban đầu của cô Ma-ri không phải là vui mừng mà là bối rối (câu 29) nhưng sau đó là thái độ thuận phục và vui mừng. Chắc hẳn chúng ta cũng sẽ có thái độ bối rối như cô, vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến với mình khi nghe lời thiên sứ nói! Xin chớ lo lắng và đừng sợ hãi, vì người Chúa chọn, nghĩa là “đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 30) thì Ngài sẽ ban ân tứ để phục vụ theo ý Ngài chỉ định. Việc của chúng ta là sẵn sàng thưa với Chúa như cô Ma-ri, “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (câu 38a). Cô Ma-ri, một thiếu nữ bình thường đã được Chúa chọn để Đấng Cứu Thế giáng sinh làm người, Ngài là “…Con của Đấng Rất Cao; …Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng” (câu 32-33). Chúng ta cũng hãy vui mừng, vì Đức Chúa Trời cũng vui dùng những người bình thường như chúng ta để làm những việc phi thường cho Ngài.


Người được Chúa chọn cũng cần chấp nhận những mối nguy hiểm. Cô Ma-ri phải đối diện với sự nghi ngờ và bị ông Giô-sép là chồng hứa của cô có ý từ hôn (Ma-thi-ơ 1:18-19). Cô cũng có thể bị ném đá cho đến chết theo luật pháp (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23-24). Lắm khi người sốt sắng phục vụ Chúa bị gièm chê, chỉ trích, vu oan bởi những người không phục vụ. Nhưng hãy cứ vui mừng vì Chúa luôn ở cùng, an ủi, và bênh vực người Ngài đã chọn.


Bài học hôm nay khích lệ chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Xin cho mỗi chúng ta thưa với Chúa rằng, “Nguyện ý Cha được nên qua đời sống con.”


Bạn có vui mừng và sẵn lòng để Chúa chọn và phục vụ Ngài không?


Lạy Cha Thiên Thượng, xin nhắc con biết Chúa luôn ở cùng con trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con luôn vui mừng và khích lệ nhau hết lòng tận hiến cho Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page