top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-23 Ngôi Lời ở thế gian


 

Câu gốc: “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự chuyển dịch từ “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (câu 1) đến “Ngôi Lời ở thế gian” (câu 10) cho thấy gì về tấm lòng của Chúa đối với con người? Chữ “nhưng” trong câu 10 cho thấy gì về đáp ứng của thế gian đối với Ngài? Bạn đáp ứng như thế nào với Chúa mỗi dịp Giáng Sinh về?


Nếu trong câu 1, Sứ đồ Giăng nói “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” thì trong câu 10, ông nói “Ngôi Lời ở thế gian.” Sự dịch chuyển này đồng nghĩa với việc Ngôi Lời đời đời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, và Ngài đã bước vào chỗ hữu hạn của không gian và thời gian. Cả bốn sách Phúc Âm đều cho thấy Chúa Giê-xu không khi nào có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc. Ngài đã chấp nhận sự giới hạn của tạo vật.


“Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian làm nên bởi Ngài” cho thấy Đấng Tạo Hóa lớn lao, tách biệt khỏi cõi tạo vật đã chọn bước vào cõi tạo vật Ngài dựng nên. Chúa đã tự hạ mình, hy sinh địa vị cao trọng để xuống chỗ thấp hèn vì con người chống nghịch. Trong thư Phi-líp, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định điều này cách rõ ràng hơn: “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7 BTTHĐ). Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tại, nhưng Ngài chấp nhận bị giới hạn bởi không gian. Ngài là Đấng Toàn Năng, nhưng Ngài chấp nhận giới hạn khả năng. Chúa Giê-xu bằng lòng mang thân phận con người để “ở giữa” thế gian.


Trái ngược với sự hạ mình của Đấng Tạo Hóa, thế gian đã đáp ứng cách lạnh lùng, hờ hững: “nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.” Mục sư Charles Spurgeon nhận xét: “Ngài giống như khách lạ ngay trong chính nhà mình. Tưởng chừng đứng trước một Đức Chúa Trời cao cả chọn bước vào thế giới hư hoại và xấu xa sẽ làm con người biết ơn và cúi xuống mà thờ lạy, thì suốt nhiều thế kỷ qua, con người chúng ta đa phần vẫn có với một đáp ứng đầy kinh ngạc là quay lưng với Ngài.”


Đấng Tạo Hóa đã đến ở giữa vòng tạo vật, chọn mang lấy những giới hạn của thời gian và không gian. Mỗi chúng ta đừng thờ ơ mà đánh mất sự ngạc nhiên và lòng biết ơn trước sự hạ mình đầy yêu thương của Chúa Giê-xu.


Bạn đáp ứng với sứ điệp hôm nay như thế nào?


Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con rất dễ đánh mất lòng vui mừng, biết ơn trước sự hy sinh lớn lao của Ngài. Xin giúp con không quên nuôi dưỡng sự cảm biết tình Ngài dành cho con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page