top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-26 Thận trọng tấm lòng


 

Câu gốc: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của người ác như thế nào? Họ sống với những điều ác ấy ra sao? Tại sao bạn phải thận trọng giữ tấm lòng của mình?


Trong Châm-ngôn 14:8-15, Vua Sa-lô-môn dạy con phải thận trọng trong đường lối mình và cũng phải thận trọng tấm lòng để có nếp sống khôn ngoan. Ông cho biết người dại, tức người ngu muội, là những người phỉnh gạt, tự lừa dối chính mình (câu 8). Người ác “lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng” nhưng chỉ biết cất giữ trong lòng, nỗi đau không thể chia sẻ được với người ngoài (câu 10). Dù miệng họ có cười thì lòng vẫn tái tê, buồn thảm, và cuối cùng sau những cuộc vui tạm bợ là những điều sầu não (câu 13). Vua Sa-lô-môn kết luận: “Lòng vô tín lãnh hậu quả đau thương; tâm trong sạch nhận phần thưởng xứng đáng” (câu 14 Bản Hiện Đại).


Nhiều người vì lợi danh đã sống giả tạo, lừa thầy phản bạn, bán rẻ lương tâm. Người gian ác luôn dùng cử chỉ, lời nói hay hành động để tìm cách che giấu những tư tưởng, hành động tội lỗi của mình. Người xưa đã nói: “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Nhưng dù họ lừa được người ngoài thì chính trong lương tâm của họ cũng phải gánh lấy sự cáo trách, lên án. Dù họ có lừa được nhiều người nhưng không thể giấu được tội ác của mình lâu dài. Dù có lừa gạt được người thì cũng không thể tránh khỏi sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, vì “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Cho dù những người ác ấy có sống trên giàu sang, họ cũng chẳng bao giờ có được sự bình an, vui vẻ thật sự. Dù bề ngoài họ cố làm ra vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn thường cay đắng, buồn lo.


Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:9-10), và mọi người phải chịu phán xét về mọi việc họ làm. Do đó, tấm lòng ngay thẳng là điều vô cùng quan trọng mà mọi con dân Chúa phải hướng đến. Lối sống ngay thẳng của chúng ta bày tỏ một Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính cho mọi người và cũng bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Ngài. Vua Sa-lô-môn dạy con và cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Cầu xin Chúa cho chúng ta biết xét lòng mình, xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình để hưởng được sự sống đời đời. Chẳng có tội lỗi nào quá nhỏ mà chúng ta không cần cầu xin Chúa tha thứ, cũng chẳng có tội nào quá lớn mà Chúa không thể tha thứ cho chúng ta.


Có những tội nào bạn chưa ăn năn với Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã dạy con phải thận trọng tấm lòng của con. Cầu xin Đức Thánh Linh cáo trách những lỗi lầm trong lòng con, cho con giữ tấm lòng trong sạch với Chúa và sống ngay thẳng với mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page