top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-28 Khi cả nhà cùng phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b).


Câu hỏi suy ngẫm: Các con của ông A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man được phân công để làm gì? Gia đình nào nổi bật nhất trong ba gia đình này? Vì sao? Bạn học được gì từ ông Hê-man?


Phân đoạn Kinh Thánh này nói về sự phân chia các nhạc sĩ phục vụ trong Đền Thờ. Những người này đều là người Lê-vi, được biệt riêng ra để phục vụ Chúa trong Đền Thờ bằng lãnh vực âm nhạc. Họ được chia thành ba nhóm: nhóm các con trai của ông A-sáp, nhóm các con trai của ông Giê-đu-thun, và nhóm các con trai của ông Hê-man. Nhóm các con trai của ông Hê-man là đông nhất, có tất cả mười bốn người. Nhóm này được trước giả sách Sử Ký giới thiệu cách khá đặc biệt khi cho biết họ đều là con trai của ông Hê-man, và họ đều “ngợi khen Đức Chúa Trời.” Ông Hê-man, cha họ, là “đấng tiên kiến” của Vua Đa-vít, được Đức Chúa Trời ban cho mười bốn con trai và ba con gái.


Khi trước giả sách Sử Ký cho biết ông Hê-man được Đức Chúa Trời ban cho có nhiều con, ý muốn nói ông là người được Đức Chúa Trời ban phước và ban vinh dự. Lời Chúa dạy rằng “con cái là cơ nghiệp” do Đức Chúa Trời ban cho; là “phần thưởng” do Ngài trao tặng; người có nhiều con cái sẽ không bị “hổ thẹn” khi đối đáp với kẻ thù của mình (Thi-thiên 127:3-5). Phần thưởng và vinh dự ông Hê-man nhận được không phải chỉ để đem lại cho ông một cuộc sống hạnh phúc và niềm tự hào trên đất này, nhưng đó là dự bị của Chúa cho công tác phục vụ Ngài.


Ông Hê-man đã ý thức được ơn phước Chúa ban cho gia đình mình là để cả nhà phục vụ Ngài. Vì vậy, ông đã cùng với các con bước vào sự phục vụ Chúa. Các con trai của ông đều là nhạc sĩ, có lẽ họ đã được cha hướng dẫn vào con đường phục vụ Chúa từ nhỏ bằng cách cho học sử dụng nhạc cụ. Là những bậc phụ huynh, là người cha, người mẹ, người ông, người bà trong gia đình, chúng ta cũng phải có mục tiêu cả nhà cùng thờ phượng và phục vụ Chúa như ông Hê-man. Chúng ta không chỉ phục vụ Chúa một mình nhưng phải làm sao cho cả nhà mình ai cũng dự phần phục vụ và thờ phượng Ngài. Thật không có gì phước hạnh hơn khi cả nhà cùng thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng ta phải cầu xin Chúa để mục tiêu này được thực hiện trong nhà mình, và để được như vậy chúng ta cũng phải nỗ lực đưa dắt những thành viên chưa biết Chúa trong nhà mình đến với Ngài, dạy dỗ, dẫn dắt con cháu trong nhà mình hướng đến sự phục vụ Chúa từ khi còn non trẻ. Ông Giô-suê ngày xưa đã tuyên bố với toàn thể Ít-ra-ên: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b). Ngày nay, chúng ta cũng phải quyết tâm đeo đuổi mục tiêu này để thưa với Chúa rằng: “Con và nhà con sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”


Bạn đã làm gì cho gia đình mình để thực hiện mục tiêu cả nhà đều hầu việc Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con nhận biết trách nhiệm của người chủ gia đình, người anh, chị lớn trong nhà giúp cả nhà cùng thờ phượng và phục vụ Ngài. Xin dạy con cách để thực hiện điều này.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page