top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-28 Lời khen chân thật


 

Câu gốc: “Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết gì về ông Tít? Lòng quan tâm của ông Tít đối với tín hữu Cô-rinh-tô như thế nào? Qua thông tin từ ông Tít, Sứ đồ Phao-lô biết được gì về tình hình của Hội Thánh Cô-rinh-tô? Bạn học được gì từ lời khen chân thật của Sứ đồ Phao-lô về Hội Thánh Cô-rinh-tô?


Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhiều về ông Tít. Ông là người gắn bó với các hành trình truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô. Qua lời giới thiệu của Sứ đồ Phao-lô trong các thư tín của mình, chúng ta biết ông Tít là người Hy Lạp (Ga-la-ti 2:1-3), ông tin Chúa qua Sứ đồ Phao-lô và được vị sứ đồ gọi là “con thật ta trong đức tin chung” (Tít 1:4). Ông Tít là người đại diện cho Sứ đồ Phao-lô đem đến Hội Thánh Cô-rinh-tô bức thư thứ nhất ông viết cho họ. Và cũng chính ông Tít là người theo dõi phản ứng của các tín hữu Cô-rinh-tô khi họ nhận được bức thư thứ nhất ấy, rồi sau đó hẹn gặp Sứ đồ Phao-lô để trình bày kết quả.


Niềm vui mừng từ ông Tít được truyền đến Sứ đồ Phao-lô khi ông Tít chứng kiến sự thay đổi, tinh thần vâng lời của các tín hữu Cô-rinh-tô, và sự tiếp đãi của con dân Chúa tại đây với người cùng phục vụ Chúa với những lãnh đạo thuộc linh của họ, là người được Sứ đồ Phao-lô gửi đến (câu 13, 15). Đây là những lý do minh chứng cho những điều tốt lành Sứ đồ Phao-lô nói với ông Tít về các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô là chân thật. Dù rằng còn nhiều sai sót trong đời sống theo Chúa, nhưng các tín hữu Cô-rinh-tô vẫn có những điểm tốt và đáng nhận được lời khen chân thành từ Sứ đồ Phao-lô, họ đã không làm cho ông thất vọng (câu 14, 16).


Là con của Đức Chúa Trời Chân Thật, người phục vụ Chúa phải luôn nói lời chân thật, và lời khen của họ dành cho bất kỳ một người nào cũng phải là lời chân thật. Sứ đồ Phao-lô không khen để tạo ảnh hưởng nhưng ông thấy được điều tốt lành từ những người con thuộc linh của mình, dù rằng điều họ đang thực hiện có thể bị một số người trách móc. Lời khen chân thật đem đến sự khích lệ lớn cho người tiếp nhận, là động lực giúp họ trở nên tốt hơn. Con người thường thích nghe những lời khen, kể cả những lời khen không thật, những lời khen mang tính xã giao, hoặc là lời khen giả tạo, có khi là những lời khen dua nịnh để mong tìm được lợi lộc cho mình. Hãy cẩn thận vì đó là những cạm bẫy khiến chúng ta mãi đắm chìm trong ảo tưởng về những điều mình không có và trở nên kiêu ngạo. Cơ Đốc nhân cần khen để khích lệ nhau nhưng cần nhớ chúng ta là con của Đấng Chân Thật nên khi khen thì phải thật lòng.


Lời khen của bạn có luôn là lời khen chân thật không?


Lạy Đức Chúa Trời, con được nhắc nhở Ngài luôn yêu điều chân thật, xin giúp con luôn sống chân thật, nói lời chân thật với mọi người để xứng đáng được gọi là con của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page