top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-28 Phần thưởng của sự vâng lời


 

Câu gốc: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục Truyền 28:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã xây dựng đền thờ với tinh thần như thế nào? Công việc kinh doanh của Vua Sa-lô-môn được nói đến ở đây cho thấy điều gì về ông? Vì sao ông có được những điều này? Bạn thấy mình đang được những ơn phước nào từ Chúa?


Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong…” (câu 16b). Việc hoàn tất xây dựng đền thờ gắn liền với nỗ lực của Vua Sa-lô-môn trong việc chuẩn bị từ vật liệu xây dựng cho đến các điều cần thiết khác. Sự chuẩn bị này được thực hiện chu đáo từ ngày đặt nền cho đến khi hoàn thành xây dựng. Nói cách khác, bởi sự vâng lời Chúa (I Các Vua 5:5), Vua Sa-lô-môn đã bắt tay xây dựng đền thờ với tinh thần nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ cho đến khi công việc xây cất hoàn thành.


Hai câu cuối trong chương 8 nói về hoạt động thương mại và sự giàu có cũng như ảnh hưởng của Vua Sa-lô-môn (câu 17-18). Có thể nói rằng đây là hai câu chuyển tiếp gắn liền việc hoàn tất xây dựng đền thờ (câu 16) với việc Vua Sa-lô-môn nhận được những ơn phước lớn lao từ Chúa ban do sự vâng lời của ông trong công việc xây cất đền thờ (II Sử-ký 8:17—9:28). Hai câu 17-18 này là những tia sáng đầu tiên lóe lên cho ta thấy sự giàu có và ảnh hưởng của Vua Sa-lô-môn đối với các nước lân bang.


Nhiều của cải Vua Sa-lô-môn có được là do ngành kinh doanh bằng đường biển đem lại. Công việc kinh doanh này được sự giúp sức của người Phê-ni-xi, vốn nổi tiếng về nghề xây dựng lẫn nghề đi biển (Ê-sai 23:1). Vua đã đích thân đi đến Ê-xi-ôn Ghê-be và Ê-lốt trên bờ biển trong xứ Ê-đôm, là hai hải cảng ở phía Đông Biển Đỏ, để xem xét công việc kinh doanh hàng hải tại đó. Vua Hu-ram, xứ Ty-rơ của người Phê-ni-xi đã gửi đến những chiếc tàu lớn và những thủy thủ giỏi nghề đi biển để cùng với các thủy thủ của Vua Sa-lô-môn đi đến xứ Ô-phia xa xôi và đem về 450 ta-lâng vàng (khoảng 15 tấn). Vua Sa-lô-môn không chỉ nắm giữ những con đường huyết mạch của ngành kinh doanh trên cạn (II Sử-ký 8:4) mà ông còn cùng với Vua Hu-ram khai thác kinh doanh đường biển, cho thấy sự giàu có cũng như công việc kinh doanh rất quy mô của Vua Sa-lô-môn thời bấy giờ.


Khi mô tả sự thịnh vượng, thành công, khôn ngoan, ảnh hưởng vượt bậc của Vua Sa-lô-môn, sách II Sử-ký muốn cho chúng ta thấy những ơn phước ông có được khi vâng lời Chúa để xây dựng đền thờ. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ơn phước (Gia-cơ 1:17). Ngài có năng quyền ban cho chúng ta mọi ơn phước cả thuộc linh lẫn thuộc thể theo ý Ngài, và một trong những điều kiện để được nhận những ơn phước của Ngài là đời sống vâng lời.


Bạn có thật sự sống vâng lời Chúa chưa? Bạn đã thể hiện sự vâng lời qua những việc làm nào?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho những sự không vâng lời của con đã khiến con không nhận được ơn phước của Ngài. Xin cho con biết sống vâng lời Chúa để đời sống con luôn hài lòng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page