top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-29 Bảng đeo ngực


 

Câu gốc: “Bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi cũng phải làm cho cực xảo, y như ê-phót; tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, và vải gai đậu mịn” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Bảng đeo ngực về sự xét đoán được làm như thế nào? Tên mỗi con trai của Ít-ra-ên được khắc vào một viên ngọc quý trên bảng đeo ngực cho bạn những suy nghĩ gì? Bài học này nhắc nhở bạn có giá trị như thế nào trước mặt Chúa và đáp ứng của bạn ra sao?


Bảng đeo ngực được gọi là bảng đeo ngực về sự xét đoán (nguyên văn là “dùng để quyết định”) vì trên đó có gắn u-rim và thu-mim được thầy tế lễ dùng để tìm biết ý Chúa khi quyết định (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:30), nhưng chúng ta không biết cách họ sử dụng như thế nào. Bảng đeo ngực về sự xét đoán có hình vuông, cạnh dài một em-ban tương đương với một gang tay; được may hai lớp với chất liệu là kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vai gai đậu mịn (câu 15). Điều đặc biệt trên bảng đeo ngực về sự xét đoán là bốn hàng ngọc quý. Các ngọc này sẽ được khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó tổng cộng là mười hai viên, mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một con trai Ít-ra-ên như người ta khắc con dấu vậy (câu 17-21). Bảng đeo ngực được gắn vào ê-phót qua bốn khoen bằng vàng ở bốn góc. Một sợi dây nịt bằng chỉ màu tím luồng qua các khoen này để giữ cho bảng đeo ngực không rơi khỏi ê-phót. Khi ông A-rôn đi vào Nơi Thánh sẽ mang tên các con trai của Ít-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va (câu 29) Khải Huyền chương 21 mô tả trời mới, đất mới và thành Giê-ru-sa-lem mới, trong đó, nền của thành thánh được làm bởi những loại ngọc quý đã kể trên bảng đeo ngực, và tên của mười hai trưởng tộc Ít-ra-ên được ghi ở mười hai cửa thành. Một lần nữa, qua hình ảnh của bảng đeo ngực về sự xét đoán và hình ảnh thành thánh, chúng ta nhìn thấy Chúa trân quý từng con trai của Ít-ra-ên, tên của họ được chạm khắc trên những viên ngọc quý và trên các cửa thành thánh để làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Ngài.


Chúa Giê-xu luôn trân quý Hội Thánh là cô dâu của Ngài, cũng như mỗi con cái của Ngài. Chúng ta được Chúa yêu và có giá trị đặc biệt đối với Ngài. Giá trị của chúng ta được minh chứng qua việc Chúa Giê-xu đã phải hy sinh mạng sống của Ngài để mua chuộc chúng ta. Danh phận được làm con dân của Chúa quyết định giá trị, ý nghĩa và quan niệm sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng đã viết: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài” (I Giăng 3:1). Nhận biết điều này khích lệ chúng ta sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mình và cũng để cho mọi người thấy Chúa qua đời sống chúng ta.


Bạn đang sống như thế nào trước đặc ân quá lớn Chúa đã dành cho bạn?


Tạ ơn Chúa đã xả thân trên thập giá để ban cho con chiếc áo công chính trước mặt Đức Chúa Trời! Con biết con được yêu và có giá trị rất lớn trước Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin giúp con sửa soạn chính mình thật xinh đẹp, tinh khiết; sống với đức tin mỗi ngày để chờ ngày chiêm ngưỡng Chúa vinh quang.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page