top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-29 Làm lại hai bảng luật pháp mới


 

Câu gốc: “Môi-se bèn đục hai bảng đá, y như hai bảng trước; dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na-i, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai bảng đá luật pháp lần này với hai bảng đá ông Môi-se đã làm bể giống và khác nhau thế nào? Hai bảng đá luật pháp của Chúa có tầm quan trọng như thế nào? Bạn học được gì về tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời qua bài học hôm nay?


Chúng ta thấy nội dung được chép trên hai bảng đá ông Môi-se đã làm bể với lần này đều giống nhau, được viết bởi chính tay của Đức Giê-hô-va tại đỉnh núi Si-na-i (câu 1-2). Điều khác nhau là hai bảng đá luật pháp ông Môi-se đã làm bể là sản phẩm của Đức Chúa Trời ban cho (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12; 31:18), còn hai bảng đá luật pháp được làm lại do ông Môi-se đục ra, mang lên đỉnh núi Si-nai-i để Chúa viết vào (câu 4).


Ông Môi-se đã nổi giận đập bể hai bảng đá luật pháp của Chúa khi ông nhìn thấy tuyển dân thờ lạy bò con vàng, dù đây là cơn nóng giận công chính, nhưng Chúa muốn ông Môi-se học bài học về hậu quả của sự nóng giận không kiểm soát. Việc làm lại hai bảng đá luật pháp có nhiều áp lực và vất vả rất nhiều. Ông Môi-se chỉ có một ngày để đục hai bảng đá và sáng sớm hôm sau phải mang hai bảng đá từ trại quân lên đến đỉnh núi Si-na-i cao 2,285 mét, hành trình ông trèo núi phải rất dài và nặng nhọc. Lần trước, ông còn có ông Giô-suê cùng đi một đoạn đường để phụ giúp, nhưng lần này ông Môi-se phải tự đi một mình (câu 3). Khi cơn nóng giận nổi lên, nhiều người đập đồ đạc, sau đó họ phải làm lụng vất vả để mua sắm lại. Tệ hại hơn nữa là lời nói lúc nóng giận làm tổn thương nghiêm trọng người thân, bạn bè hoặc những người làm việc chung mà sự tổn thương này rất khó hoặc không thể hàn gắn được. Lời Chúa dạy: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó; người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành” (Châm-ngôn 16:32).


Hai bảng đá luật pháp rất quan trọng vì là “Mười Điều Răn căn bản” được khắc trên đó. Ngoài ra, còn mang tính thiêng liêng của bản gốc do chính tay Đức Chúa Trời đã viết ra. Tất cả luật pháp và lời tiên tri của người Ít-ra-ên đều dựa trên nền tảng của Mười Điều Răn Chúa ban. Từ đó Kinh Thánh được ban cho loài người. Trong việc sao chép Kinh Thánh trên nền da hay giấy chỉ thảo sau này, người sao chép Kinh Thánh đã phải hết sức cẩn trọng, kiểm tra lại nhiều lần để tránh việc chép sai hay thiếu sót. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời phải được con dân Ngài trân quý, gìn giữ và cẩn thận làm theo từ đời này sang đời kia.


Bạn có nhờ ơn Chúa kiềm chế cơn nóng giận không?


Lạy Chúa, xin giúp con biết trân quý, học hỏi và làm theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa mặc cho con tình thương, sự khiêm nhu và kiên nhẫn của Ngài để con có thể kiềm chế những hành động và lời nói thiếu khôn ngoan khi cơn nóng giận nổi lên.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page