top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-29 Phần thưởng của người phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy” (câu 19-20).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tâm tình của ông đối với tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca như thế nào? Ông cho biết phần thưởng của ông và các đồng sự là gì? Làm thế nào bạn có thể bền lòng phục vụ Chúa và rao truyền Phúc Âm?


Dù chỉ mới “xa cách anh em ít lâu” nhưng Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng sự đã bày tỏ lòng thương nhớ, khát khao được gặp lại các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông nói lên tâm tình của ông, dù “thân tuy cách nhưng lòng không cách” cho thấy lòng ông và các bạn đồng sự luôn gắn bó với anh em tại nơi đây. Vô cùng thiết tha được trở lại thăm viếng, khích lệ đời sống đức tin của những tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhưng Sứ đồ Phao-lô cho biết ông bị quỷ Sa-tan ngăn trở nên không dễ dàng thực hiện ước mong này, ông đã tìm đủ phương cách để lại thấy mặt anh em nhưng vẫn chưa được (câu 18). Ông cũng tâm tình rằng chính anh em là niềm hy vọng, vui mừng và là phần thưởng của ông trước mặt Chúa trong ngày Chúa quang lâm chứ ông không mưu cầu vật chất hay danh tiếng.


Trải qua lịch sử Hội Thánh, người phục vụ Chúa, rao truyền Phúc Âm không tránh khỏi sự ngăn trở của Sa-tan. Sứ đồ Phao-lô đã gọi đó là một chiến trận thuộc linh, con dân Chúa luôn phải chiến đấu không ngừng bằng khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18). Động lực để bền lòng chiến đấu chính là nhìn thấy kết quả tăng trưởng tâm linh của anh em mình chăm sóc. Và phần thưởng cùng niềm vui của người rao truyền Phúc Âm không gì khác hơn chính là những đời sống được cứu, được đổi mới và hữu ích cho Chúa ngày càng hơn.


Học theo tâm tình phục vụ của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta không nản lòng khi gặp những trở ngại nhằm ngăn chặn và phá hỏng các kế hoạch của chúng ta. Mỗi chúng ta cứ hết lòng yêu thương những linh hồn đang hư mất và hết lòng phục vụ, chăm sóc lẫn nhau, không đầu hàng khó khăn nhưng luôn nỗ lực tìm hướng phục vụ để chu toàn sứ mệnh Đức Chúa Trời giao phó. Ma quỷ là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời không ngừng chống đối và phá hoại chương trình của chúng ta với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng ta sẽ được vô cùng khích lệ khi nghĩ đến phần thưởng lớn lao Chúa ban cho chúng ta trong ngày gặp Ngài, đó chính là thành quả của công khó chúng ta khi kiên trì chăm sóc, gây dựng nhau trong khó khăn để cuối cùng, anh em chúng ta đứng vững trong đức tin cho đến ngày gặp Chúa.


Bạn có nản lòng khi bị Sa-tan ngăn trở công tác phục vụ Chúa không? Bạn phản ứng như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì gương của Sứ đồ Phao-lô khích lệ con trong công tác phục vụ và rao truyền Phúc Âm. Xin Chúa giúp con luôn vững vàng trước mọi khó khăn, không khuất phục nhưng sẽ nhờ ơn Chúa mà tìm phương cách chu toàn trách nhiệm Ngài giao phó.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page