top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-30 U-rim và Thu-mim


 

Câu gốc: “Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Ít-ra-ên trên lòng mình luôn luôn” (câu 30).


Câu hỏi suy ngẫm: U-rim, thu-mim là gì? Vai trò của u-rim và thu-mim trong việc xét đoán dân chúng là gì? Bảng đeo ngực về sự xét đoán có gắn u-rim và thu-mim cho biết bản tính nào của Chúa? Chúa mong bạn nhận thức và thực hành điều gì qua bài học hôm nay?


Chúa căn dặn ông Môi-se phải gắn u-rim và thu-mim vào bảng đeo ngực (câu 30). Hai vật này được dùng để tìm cầu sự xét đoán của Chúa. Kinh Thánh không mô tả rõ hai vật này hình thù ra sao và được dùng như thế nào. U-rim có nghĩa là sự sáng và thu-mim có nghĩa là sự hoàn hảo. Nhiều học giả cho rằng từ “u-rim” trong tiếng Hê-bơ-rơ phát xuất từ gốc Arrim có nghĩa là “sự rủa sả,” trong khi “thu-mim” phát xuất từ một nhóm phụ âm có nghĩa là “vô tội.” Nói cách khác, u-rim và thu-mim được dùng để trả lời câu hỏi “có tội” hay “vô can.”


Vì hai vật này được cất giữa hai lớp của bảng đeo ngực nên chúng phải có kích thước nhỏ và phẳng; có thể là hình tròn hay hình thẻ, được làm bằng gỗ hoặc sừng... Hai vật này giống nhau về hình dạng nhưng được phân biệt qua chữ viết hoặc hình ảnh khắc trên chúng. Có lẽ Chúa giúp thầy tế lễ thượng phẩm chọn đúng câu trả lời theo cách bốc thăm hay theo sự rung động của u-rim, thu-mim. Qua các phân đoạn Kinh Thánh tham khảo (đọc thêm Dân Số Ký 27:21; Phục Truyền 33:8; I Sa-mu-ên 14:41-43; Giô-suê 7:10-18; Nê-hê-mi 7:65) cho chúng ta biết thầy tế lễ thượng phẩm sử dụng u-rim và thu-mim cầu hỏi ý Chúa để đưa ra phán quyết đúng đắn. Tuy nhiên, phần lớn việc xét đoán dân chúng dựa vào luật pháp Chúa đã ban cho tuyển dân qua Lãnh tụ Môi-se.


Qua hình ảnh bảng đeo ngực về sự xét đoán có gắn u-rim và thu-mim cho chúng ta biết Chúa là tình yêu. Ngài thương yêu, trân quý toàn tuyển dân cũng như từng cá thể. Chúa cũng là Đấng Công Chính nên Ngài xét đoán công minh cho mọi người. Chúa Toàn Tri, Ngài nhìn thấy mọi sự đang diễn ra trong hành động, lời nói và cả dòng suy tưởng của mỗi người. Đứng trước sự phán xét nghiêm minh của Chúa, mọi đầu gối phải quỳ xuống mà nhận tội của mình. Chúa mong đợi tuyển dân ngày xưa cũng như Cơ Đốc nhân ngày nay học biết luật pháp Ngài là Lời Kinh Thánh và cẩn thận giữ luật pháp của Chúa, sống yêu thương, chân thành với Chúa, với người và chính mình. Không có bí mật nào có thể giấu kín trước mặt Chúa, vì vậy mọi người hãy run sợ, quỳ gối xưng nhận sự sai phạm của mình và nài xin sự tha thứ của Chúa trước khi cơn thịnh nộ của Ngài đổ xuống trên mỗi chúng ta.


Bạn có nhận biết Chúa là tình yêu, công chính, và toàn tri không?


Cảm tạ Chúa đã tha thứ tội lỗi con để con có thể đến gần Ngài! Cảm tạ Chúa là Đấng Công Chính để con cẩn thận, sống thánh khiết; xin giúp con giống Cha ngày càng hơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page