top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-31 Báo đáp ơn Chúa


 

Câu gốc: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Ơn lành cụ thể Chúa đã ban cho trước giả trong câu 1-11 là gì? Từ câu 13-19, ba điều cụ thể nào trước giả sẽ làm để đền đáp ơn lành Chúa? Tại sao cầu khẩn Danh Chúa là một cách báo đáp ơn lành của Chúa? Bạn cảm tạ Chúa về điều gì trong năm qua?


Trước giả Thi Thiên 116 vừa trải qua một thời điểm đầy gian truân, bị mọi người dối gạt, thậm chí mạng sống của ông cũng bị đe dọa (câu 3, 8, 10, 11). Thời điểm ấy, ông vô cùng buồn thảm, bối rối và khóc than (câu 8, 10, 11). Trong cảnh khốn cùng của mình, ông đã kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu xin của ông (câu 1, 2, 6), không phải như một Đấng bề trên ban phát ân huệ cho người bề dưới, dù Chúa hoàn toàn có thể làm vậy, nhưng như người cha âu yếm cúi xuống để nghe đứa con bé bỏng kêu xin (câu 2). Vì kinh nghiệm sự giải cứu từ Đấng quá yêu thương mình, trước giả đã thốt lên: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Thông thường, khi chúng ta chới với, khốn khổ, có một bàn tay đưa ra nắm lấy và kéo chúng ta lên, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên ơn. Cũng vậy, chúng ta cần ý thức mình có làm gì cũng không thể nào báo đáp đủ trước những ân huệ Chúa đã làm cho chúng ta.


Tuy nhiên, không phải vì ơn ấy quá lớn và không thể nào báo đáp trọn vẹn mà chúng ta không làm gì cả. Trước giả Thi Thiên 116 nêu ra ba điều ông sẽ làm để đáp đền ơn giải cứu mà ông đã kinh nghiệm. Thứ nhất, cầu khẩn Danh Chúa trọn đời (câu 2, 13, 17). Báo đáp bằng cách tiếp tục “cầu khẩn” nghe khá lạ lẫm đối với chúng ta, nhưng đó lại là điều Đức Chúa Trời rất yêu thích (Thi Thiên 50:15; 91:15; Ê-sai 43:22,…). “Cầu khẩn” Chúa thể hiện lòng tin cậy và mối liên hệ khắng khít giữa người thọ ơn với Đấng ban ơn. Thứ hai, “dâng của lễ thù ân” (câu 17a), tức dâng tế lễ tạ ơn lên cho Chúa. Dâng lời tạ ơn Chúa và sống với tinh thần biết ơn Ngài cũng là cách báo đáp ơn Chúa mà Ngài vui thích (Thi Thiên 100:4; Ê-phê-sô 5:20; Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 4:2). Và thứ ba, “trả xong những sự tôi hứa nguyện” (câu 14, 18). Giữ lời hứa với Chúa, thực hiện những gì chúng ta đã cam kết, hứa nguyện với Chúa là cách thể hiện sự tôn trọng và lòng ao ước làm vui lòng Đấng đã làm ơn cho chúng ta (Thi Thiên 50:14; 66:13).


Năm 2022 qua đi, dù có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn mỗi chúng ta cũng đã kinh nghiệm nhiều ơn lành Chúa làm cho chúng ta, gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Hãy dành thời gian đếm lại những ơn đó và học theo gương trước giả Thi Thiên 116, suy nghĩ chúng ta sẽ làm gì để báo đáp ơn lành Chúa ban.


Bạn suy nghĩ gì và làm gì trong ngày cuối năm 2022?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì quá nhiều phước lành Ngài ban cho con trong năm qua. Xin giúp con trung tín tương giao với Chúa, sống biết ơn Ngài và thực hiện những gì con đã hứa nguyện cùng Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page