top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-31 Phước Chúa trọn năm


 

Câu gốc: “Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se dạy dân Chúa phải làm gì để nhận được phước Chúa trọn năm? Tại sao xứ “nhờ mưa trời mà được thấm tưới” là phước? Bài học nhắc bạn điều gì trong ngày cuối năm?


Trước khi dân Chúa chuẩn bị tiến vào miền Đất Hứa, ông Môi-se khích lệ họ rằng: “Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối” (câu 12). Nhưng để có thể nhận lãnh phước Chúa ban trọn năm, ông căn dặn dân Chúa cần phải làm ba điều quan trọng. Thứ nhất, phải luôn kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em (câu 1a), đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết mà mỗi người con Chúa phải vâng giữ (Ma-thi-ơ 22:38). Thứ hai, luôn tuân giữ điều Chúa truyền dạy, tức là luật lệ, mệnh lệnh và điều răn của Ngài (câu 1b). Thứ ba, phải nhớ lại những phước hạnh Chúa ban từ khi được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập cho đến ngày nay vì chính họ đã tận mắt chứng kiến những việc quyền năng Ngài đã làm (câu 2-7).


Dân Chúa sống chủ yếu về nông nghiệp, nước là nhu cầu rất cần thiết nên để khích lệ họ, ông Môi-se so sánh sự tương phản giữa những gì dân Chúa đã phải lao nhọc khi gieo trồng tại Ai Cập với phước Chúa sẽ ban cho họ dư đầy trong miền Đất Hứa, “Vì xứ anh em sắp tiến chiếm không giống xứ Ai Cập là nơi anh em đã ra khỏi, nơi mà sau khi gieo giống anh em phải dùng chân đạp xe nước mà tưới như tưới một vườn rau. Trái lại, xứ anh em sắp vào chiếm hữu là một xứ có núi đồi và thung lũng, nhuần tưới bởi mưa trời” (câu 10-11 BTTHĐ). Khi dân Chúa kính mến Chúa, vâng lời Chúa, và nhớ ơn Ngài, họ sẽ được Chúa ban phước không chỉ một hai thời điểm nào đó nhưng là từ ngày đầu năm đến ngày cuối năm.


Cơ Đốc nhân cũng đang trên hành trình về Thiên Quốc. Trên chặng đường đời, chúng ta đã kinh nghiệm biết bao việc quyền năng Chúa làm cho mình, gia đình mình và Hội Thánh Chúa. Hôm nay, ngày cuối của năm 2023, chắc chắn mỗi chúng ta đều có những lý do cảm tạ ơn Chúa. Bài học từ dân Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ lòng kính mến, vâng lời và nhớ ơn Chúa, hãy luôn nhớ Chúa là Đấng yêu thương, quyền năng đã cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để chúng ta quyết sống tận trung cho Chúa và sống đẹp ý Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi được Đức Chúa Trời chăm sóc, trông nom chúng ta “từ đầu năm đến cuối.” Hãy cùng gia đình, Hội Thánh nhắc lại những việc quyền năng Chúa làm trong suốt năm nay để vững lòng bước vào trong năm mới 2024 sắp đến với quyết tâm yêu Chúa, vâng phục Chúa, biết ơn Chúa trọn đời.


Bạn chia sẻ điều gì với gia đình, Hội Thánh trong ngày cuối năm 2023 hôm nay?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ở cùng, ban ơn cho con suốt năm nay. Xin giúp con tiếp tục sống kính mến Chúa, vâng lời Ngài và ghi nhớ mọi ơn lành Chúa đã ban cho con cùng gia đình. Xin cho con mạnh mẽ bước vào năm mới 2024 với sức mới Chúa ban.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page