top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-4 Di sản thuộc linh: An-ne


 

Câu gốc: “Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 27-28).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne lên Đền Thờ để làm gì? Vì sao bà làm như vậy? Đức tin bà được đền đáp ra sao? Tại sao bạn cần đầu tư di sản thuộc linh cho con cháu?


I Sa-mu-ên 1:1-11 cho biết vợ của ông Ên-ca-na là bà Phê-ni-na có con, còn bà An-ne lại son sẻ (câu 4-5). Sự yêu mến của chồng dành cho bà An-ne vô tình khiến bà bị ganh tị và đón nhận những lời nói khiêu khích để chọc tức bà. Những người ganh tị với bà An-ne muốn bà “lằm bằm” và phạm tội với Chúa. Nhưng đáp lại, bà An-ne đã đem tất cả nỗi sầu khổ của mình dốc đổ trước mặt Đức Giê-hô-va. Bà đã hứa nguyện nếu Chúa nhậm lời thì bà sẽ dâng đứa con cho Ngài trọn đời. Tấm lòng của bà An-ne được Chúa nhìn thấy và Ngài đã ban cho bà một con trai, bà đặt tên là Sa-mu-ên, nghĩa là “được Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin.” Và bà An-ne đã giữ đúng lời hứa nguyện khi dâng cậu Sa-mu-ên cho Chúa ngay khi con dứt sữa (câu 22).


Dâng cậu Sa-mu-ên cho Đức Chúa Trời là dâng cả cuộc đời và tương lai của con mình cho Ngài, nhưng hơn thế nữa, bà An-ne đã dâng cả hy vọng và niềm vui của chính mình cho Chúa, vì cho tới lúc này bà chỉ có một mình cậu Sa-mu-ên. Dâng cậu Sa-mu-ên cho Chúa nghĩa là bà An-ne phải trở về nhìn thấy bà Phê-ni-na vui đùa với các con cùng với ánh mắt chế giễu và thương hại. Nhưng bà An-ne vẫn quyết định dâng cậu Sa-mu-ên vì đứa con này là sự ban cho của Đức Chúa Trời, do đó nó thuộc về Ngài. Bà phải hoàn thành lời hứa nguyện của mình và tiếp tục tin cậy Chúa—“Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài” (Thi-thiên 116:14).


Đức tin của bà An-ne đã được đền đáp khi “Đức Giê-hô-va đoái xem An-ne: nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái, còn gã trai trẻ Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va” (I Sa-mu-ên 2:21). Từ ngày thơ ấu cậu bé Sa-mu-ên đã cùng với mẹ mình “thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28), thấm thoát đã trở nên một tiên tri vĩ đại, một đầy tớ trung thành với Đức Giê-hô-va. Hạt giống đức tin bà An-ne gieo trồng vào cậu Sa-mu-ên trong những năm tháng đầu đời của cậu đã kết quả to lớn.


Nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang cố gắng đầu tư cho con về thể chất, học thức, nhưng quên mất tình trạng thuộc linh của chúng. Nhiều người đang tự hào về những thành đạt nghề nghiệp hay địa vị xã hội của con cái nhưng nếu chúng “được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36). Hãy cầu nguyện cho con cái, nói về Chúa cho chúng. Hãy sống cuộc đời kính sợ Chúa và làm gương cho con cái mình. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá!


Bạn đang đầu tư gì cho con cái?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về con cái Ngài ban cho con. Xin cho con luôn nhớ chúng thuộc về Ngài để con có thể giúp chúng biết Chúa càng hơn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page