top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-6 Vai trò của khôn ngoan trong sáng tạo


 

Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi-thiên 104:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan được nhân cách hóa như thế nào? Vua Sa-lô-môn dạy con cháu về vai trò của sự khôn ngoan trong sự sáng tạo vũ trụ ra sao? Bạn nhận biết gì về Thiên Chúa qua sự sáng tạo khôn ngoan của Ngài?


Vua Sa-lô-môn đã nhân cách hóa sự khôn ngoan và để sự khôn ngoan tự xưng là “ta” với mục đích xác định vai trò của khôn ngoan trong sáng tạo. Sự khôn ngoan có trước khi dựng nên trái đất, có trước các vực sâu, nguồn nước, núi non, và các gò nổng. Và sự khôn ngoan cũng có trước khi Đức Chúa Trời dựng nên mặt đất, đồng ruộng, và tro bụi đầu tiên trên đất. Một khía cạnh khác, Đức Giê-hô-va đã sáng tạo muôn vật trong sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Chúa đã sáng tạo ra những hạt bụi đầu tiên của thế gian (câu 26), và từ tro bụi đó, Chúa đã sáng tạo ra ông A-đam, con người đầu tiên trên thế giới (Sáng Thế Ký 2:7).

Qua sự sáng tạo kỳ diệu ấy, Chúa bày tỏ cho con người thấy một Thiên Chúa khôn ngoan và vĩ đại như thế nào. Khi nhìn tạo vật tuyệt vời do Chúa dựng nên, ông Carl Gustav Boberg đã sáng tác bài Thánh ca “Lớn Bấy Duy Ngài” (How Great Thou Art). Trong bài Thánh ca ấy, ông Carl bắt đầu với lời “Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.” Và khi nhìn vũ trụ tuyệt vời, ông đã tôn vinh Đấng Sáng Tạo: “Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng… cao cả quyền oai.”


Khi con dân Chúa càng học biết về Chúa và chiêm nghiệm về sự sáng tạo của Ngài, càng thấy vai trò của sự khôn ngoan của Ngài trong sáng tạo và lòng kính sợ Chúa càng được gia tăng. Khi ấy chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa lời dạy của Vua Sa-lô-môn, “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7). Đấng Tạo Hóa vô cùng khôn ngoan đã sáng tạo và thiết lập quy luật vận hành cho vũ trụ từ ngàn xưa, và cho đến ngày nay trật tự ấy vẫn không hề thay đổi. Sự khôn ngoan của Chúa thật vô bờ. Ước mong mỗi chúng ta nhận biết được Thiên Chúa qua sự sáng tạo khôn ngoan của Ngài, và hết lòng thờ phượng Đấng sáng tạo ra con người chúng ta.


Khi nhìn thiên nhiên, bạn đã học được gì về Thiên Chúa và đã thờ phượng Ngài như thế nào?


Tạ ơn Chúa đã sáng tạo ra con và vũ trụ tuyệt đẹp này. Xin Chúa cho con tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa, và thờ phượng chỉ một mình Ngài là Đấng tạo dựng con mà thôi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page