top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-8 Di sản thuộc linh của ông Giăng Báp-tít


Giăng 1:19-34

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít là ai? Ông đã thi hành chức vụ cách hết sức khiêm nhường và hết lòng như thế nào? Ông đã giới thiệu và tôn cao Chúa Giê-xu ra sao? Ông đã để lại di sản nào cho hậu thế? Bạn học được điều gì nơi ông Giăng Báp-tít?


Ông Giăng Báp-tít là con của Thầy Tế lễ Xa-cha-ri và bà Ê-li-sa-bét. Hai vợ chồng đã cao tuổi và không có con. Một ngày kia khi ông Xa-cha-ri đang dâng hương trong Đền thờ, thiên sứ Gáp-ri-ên thình lình hiện ra báo trước rằng ông bà sẽ có một con trai, bảo đặt tên là Giăng, con trai ấy sẽ là người Na-xi-rê được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, với sứ mạng làm người dọn đường cho Chúa (Lu-ca 1:5-17). Người Na-xi-rê kiêng cữ ba điều: không uống rượu, không cạo tóc, và tránh đụng xác chết (Dân Số Ký 6).


Khi bước vào chức vụ, ông Giăng Báp-tít là người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. Chức vụ của ông khá ngắn ngủi, chỉ khoảng một năm. Ông hết sức tập trung vào sứ mệnh làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách kêu gọi người ta ăn năn để đón nhận sứ điệp cứu rỗi. Khi những người Lê-vi đến hỏi ông có phải là Tiên tri Ê-li, là Đấng Christ hay một ai khác, ông chỉ khiêm cung xưng mình là “tiếng của người kêu trong đồng vắng,” là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, Đấng sẽ đến mà thôi (câu 23).


Dù rất nổi tiếng khi làm phép báp-tem cho nhiều người, nhưng ông Giăng Báp-tít vẫn công bố với mọi người rằng, “Về phần ta, ta làm phép báp-tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài” (câu 26-27). Về sau, Chúa Giê-xu đã đánh giá về ông rất cao: “Trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít” (Ma-thi-ơ 11:11). Dù vậy ông vẫn luôn hạ mình và tôn cao Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi cho nhân loại (Giăng 3:30). Khi thấy Chúa Giê-xu đến với ông, ông đã giới thiệu Ngài rằng, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta” (câu 29-30). Không lâu sau đó, ông Giăng Báp-tít bị Vua Hê-rốt An-ti-ba bắt giam và bị chém đầu vì ông đã chỉ trích vua cưới bà Hê-rô-đia, em dâu của mình (Mác 6:17-29).


Ông Giăng Báp-tít để lại cho hậu thế một di sản vô cùng quý giá, đó là lòng khiêm nhường và tận tụy sử dụng ân tứ Chúa cho để hầu việc và tôn vinh Ngài. Ngày nay, nhiều khi chúng ta không có được tâm tình của ông Giăng Báp-tít. Khi được Chúa cho những ân tứ đặc biệt, chúng ta rất dễ lên mình kiêu ngạo. Hãy nhớ lại tấm gương về tâm tình phục vụ của ông Giăng Báp-tít để chúng ta biết khiêm cung và tận tụy khi phục vụ Chúa.


Gương sống và phục vụ của ông Giăng Báp-tít ảnh hưởng thế nào đến tâm tình phục vụ Chúa của bạn?


Lạy Chúa, xin giúp con noi gương ông Giăng Báp-tít, hết lòng sử dụng ân tứ Chúa cho để phục vụ Ngài. Nguyện Danh Chúa được tôn cao và con phải hạ xuống.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

177 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page