top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-9 Thực hành điều đã nhận được


 

Câu gốc: “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp phải nghĩ đến điều gì và họ cần thực hành điều gì? Kết quả của việc thực hành đó là gì? Bạn thực hành điều mình đã nghe, đã học, và nhận được như thế nào trong cuộc sống theo Chúa?


Sứ đồ Phao-lô viết thư này gửi cho các tín hữu tại Phi-líp khi ông đang bị tù tại La Mã. Ông không thể trực tiếp đến với họ để giúp giải quyết bất đồng nên viết thư để khuyên nhủ. Sau khi đã khuyên họ thay thế nỗi lo phiền bằng lòng vui mừng trong Chúa, lòng cảm tạ và cầu xin (câu 4-6), ông nhắc họ về vấn đề rèn luyện tâm trí. Vì chính tâm trí suy nghĩ sẽ dẫn đến lời nói và hành động. Ông liệt kê một danh sách những điều tâm trí họ nên nghĩ đến, đó là: “điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen” (câu 8). Mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay cũng cần phải ghi sâu vào tâm trí mình những tư tưởng này. Thay vì nhồi nhét vào đầu mình những cuộc nói chuyện nhảm nhí, những lời tiếu lâm vô ích, những phim ảnh hay tạp chí vô bổ, chúng ta hãy tập trung tâm trí vào những điều tốt đẹp và lành mạnh theo Lời Chúa dạy. Trên hết, chúng ta cần lấp đầy tâm trí bằng Lời của Chúa vì chính Lời Ngài sẽ hướng chúng ta nghĩ đến những điều thánh sạch, yêu chuộng, và đáng khen.


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô khuyên phải thực hành những điều đã được học, được nhận, được nghe và thấy trong cuộc đời của ông (câu 9). Chính Sứ đồ Phao-lô đã để lại một tấm gương tận hiến, một di sản thuộc linh quý giá cho các tín hữu lúc bấy giờ, và di sản thuộc linh đó vẫn còn truyền lại cho mỗi con cái Chúa ngày nay. Điều quan trọng nhất mà Sứ đồ Phao-lô cũng như tất cả những người rao giảng Lời Chúa hôm nay ao ước được nhìn thấy, đó là việc các tín hữu thực hành Lời Chúa. Ông nhấn mạnh “hãy làm đi.” Nếu chỉ đọc Lời Chúa, chỉ nghe và học Lời Chúa thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải áp dụng những gì Lời Chúa đã dạy, biến Lời ấy thành hành động. Chúa Giê-xu đã nhắc nhở: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Ông Gia-cơ cũng khuyên: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).


Khi sống theo Lời Chúa và giữ tâm trí trong sạch, chẳng những chúng ta nhận kết quả là được Chúa luôn ở cùng và ban bình an cho, mà chúng ta còn để lại di sản thuộc linh quý giá cho con cháu chúng ta nữa.


Bạn có quan tâm để lại di sản thuộc linh cho con cháu theo gương Sứ đồ Phao-lô không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn biết nghĩ đến những điều đáng trọng và hết lòng thực hành những điều Chúa dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page