top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấm Lòng Trông Đợi Chúa


"Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài" (câu 29-30).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng trông đợi điều gì, và họ được Chúa đền đáp ra sao? Gương sáng trông đợi Chúa của hai cụ giúp gì cho chúng ta trong mùa Giáng Sinh năm nay?

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc đến hai nhân vật, cụ Si-mê-ôn và bà An-ne. Một trong những điều đáng chú ý về hai nhân vật này là, người thì công bình đạo đức, có Chúa Thánh Linh ngự trên người (câu 25); người thì chẳng hề ra khỏi Đền Thờ, đêm ngày phục vụ Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện (câu 37). Điều này cho chúng ta thấy họ là những người tin kính Chúa và có lòng trông đợi Chúa. Dẫu đã cao tuổi, họ vẫn ấp ủ lòng đợi trông được nhìn thấy sự giải cứu trên dân tộc Ít-ra-ên.

Chính tấm lòng không ngơi nghỉ hy vọng và tin cậy vào điều Chúa hứa mà cụ Si-mê-ôn và bà An-ne được nhìn thấy Chúa Cứu Thế của người Ít-ra-ên, hơn nữa được bồng ẵm Con Trẻ trong tay mình (câu 28). Khi được thấy Con Trẻ Giê-xu, cụ Si-mê-ôn phải thốt lên rằng ông đã thấy sự cứu vớt của Chúa trên muôn dân (câu 30-31), còn bà An-ne thì nói chuyện về Con Trẻ cho mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem (câu 38).

Một lần nữa, Con Trẻ Giê-xu được cụ Si-mê-ôn và bà An-ne làm chứng về sự ra đời của Người, đồng thời khẳng định sứ mệnh thiêng liêng mà Con Trẻ Giê-xu gánh lấy khi giáng sinh làm người, ấy chính là "làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ, và làm vinh hiển cho dân Ít-ra-ên là dân Ngài" (câu 31-32). Lòng trông đợi Chúa của cụ Si-mê-ôn và bà An-ne là tấm lòng có sự chuẩn bị, tấm lòng không ngừng khao khát trông mong dù cả hai đều đã cao tuổi. Và tấm lòng quý báu ấy, cuối cùng cũng được Chúa đền đáp cách xứng đáng.

Thách thức đặt ra cho chúng ta hôm nay là, tấm lòng của chúng ta có thể duy trì sự khát khao được gặp Chúa Cứu Thế mỗi ngày trong đời sống, không ngừng trông đợi để được kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa Cứu Thế dành cho mình, cho gia đình, và cho dân tộc mình dẫu mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh đã trôi qua hay không? Tấm lòng không mệt mỏi trông đợi được gặp Chúa Cứu Thế của cụ Si-mê-ôn và bà An-ne sẽ là tấm gương khích lệ mỗi chúng ta, nhắc nhở mỗi chúng ta không ngơi nghỉ trông đợi Chúa dù bao mùa giáng sinh đã trôi qua trên cuộc đời mình. Bạn có khao khát được gặp Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn khao khát gặp Chúa mỗi ngày, không chỉ trong mùa Giáng Sinh nhưng suốt cả cuộc đời con. Xin Chúa giáng sinh trong lòng con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page