top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gia phả của Chúa Giê-xu


"Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời" (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Những con số 14 trong gia phả Chúa Giê-xu nói lên những điều gì? Hài Nhi Giê-xu bước vào dòng chảy của lịch sử nhân loại để làm gì? Bạn có bằng lòng mời Chúa bước vào cuộc đời bạn để được Ngài thay đổi không?

Trong lịch sử nhân loại, duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu là người có quyền lựa chọn gia phả cho mình. Dẫu Ngài có quyền lựa chọn nhưng Ngài lại bằng lòng gia nhập vào một gia phả rất đỗi bình thường trong lịch sử nhân loại để làm nên những điều phi thường. Chúng ta hãy cùng quan sát gia phả ấy!

Câu 17 cho biết, có ba lần 14 đời. 14 là bội số của 7, và 7 tượng trưng cho sự viên mãn. Trong gia phả của Chúa Giê-xu, cứ 14 đời là kết thúc viên mãn một giai đoạn, đồng thời bắt đầu một giai đoạn mới. Những con số trong gia phả ấy cho chúng ta biết ít nhất hai điều: Thứ nhất, Đức Chúa Trời không phải đợi chờ cho đến lúc Chúa Giê-xu ra đời mới bắt đầu yêu thương hay quan tâm đến nhân loại. Nhưng ngay từ đầu, Ngài đã yêu thương và có chương trình cứu rỗi dành cho nhân loại. Dẫu cho dòng chảy lịch sử của nhân loại rơi vào thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì tình yêu và chương trình cứu chuộc của Ngài đối với con người vẫn không hề thay đổi. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát suốt dòng lịch sử nhân loại. Cứ mỗi lúc đến đúng đời thứ 14 thì mọi thứ đều xoay chuyển theo sự sắp đặt của Ngài, không có một ngoại lệ nào. Và khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài là Hài Nhi Giê-xu bước vào dòng chảy của nhân loại, trở thành một nhân vật lịch sử để làm thay đổi lịch sử nhân loại.

Câu hỏi được đặt ra là chúng ta có tin Chúa Giê-xu là Đấng có quyền thay đổi cuộc đời của chúng ta ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất lực về một góc khuất tăm tối nào đó trong đời sống mình không? Chúa Giê-xu không những bằng lòng gia nhập vào gia phả của loài người, hòa mình vào dòng lịch sử của loài người, mà hơn hết, Ngài còn bằng lòng bước vào mỗi cuộc đời của chúng ta, làm thay đổi cuộc đời của chúng ta, làm nên những điều tuyệt vời mà không thần thánh nào có thể làm giống như Ngài. Trong mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh năm nay, mỗi người hãy cùng nhau suy ngẫm về những góc khuất trong đời sống mà trước giờ mình vẫn hằng khép kín, chưa chịu mở ra để đón Chúa Giê-xu bước vào. Ước ao rằng đây sẽ là một Mùa Giáng Sinh để chúng ta kinh nghiệm một lần nữa Chúa bước sâu hơn vào trong cuộc đời chúng ta và thay đổi chúng ta.

Bạn đã thật sự đón Chúa vào lòng chưa? Ngài đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đến thế gian để cứu con dù con bất toàn, tội lỗi nhưng vì tình yêu vô biên của Chúa mà con được trở nên con của Ngài. Xin Chúa bước vào lòng con, cai trị và biến đổi cuộc đời con trở nên ích lợi cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page