top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Hoàn Tất Mọi Việc


"Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ" (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc điều gì nơi Chúa? Ông cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm trọn việc lành qua đời sống bạn không? Bạn cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho anh chị em mình trong những ngày cuối năm này?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rõ về tình yêu thương của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu ở Phi-líp. Dù đang ở trong tù, ông không hề nghĩ đến bản thân mình nhưng nghĩ nhiều đến những anh chị em trong cộng đồng đức tin, vì thế ông viết thư khích lệ họ. Ngay từ những câu đầu thư, Sứ đồ Phao-lô đã dâng lên Chúa lời cảm tạ về đức tin và sự tăng trưởng thuộc linh của họ qua những sự góp phần trong công việc Chúa (câu 3-5). Ông cho họ biết lòng tin quyết của ông về sự thành tín của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban ơn cứu rỗi cho họ thì Ngài cũng sẽ gìn giữ họ suốt cuộc đời cho đến khi gặp Ngài (câu 6). Ngài sẽ làm trọn chương trình tốt đẹp của Ngài qua đời sống các tín hữu tại đây để mang Phúc Âm đến cho nhiều người khác. Ngài đã bắt đầu thì Ngài sẽ hoàn tất trọn vẹn vì Ngài là A-pha và Ô-mê-ga, là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta (Khải Huyền 1:8; Hê-bơ-rơ 12:2).

Những câu tiếp theo cho biết Sứ đồ Phao-lô không chỉ "nhớ" đến các tín hữu Phi-líp mà thôi, nhưng ông còn đặt họ "trong lòng" ông và thường xuyên cầu nguyện cho họ (câu 7-9). Ông cầu nguyện cho họ thêm lòng yêu thương đối với người khác, thêm sự sâu nhiệm trong Chúa, càng trở nên thánh khiết và càng sinh ra những bông trái tốt cho Chúa (câu 9-11). Đây là lời cầu nguyện xuất phát từ lòng yêu thương và sự quan tâm đến anh chị em mình. Bạn có cầu nguyện cho người khác bằng những lời cầu thay như thế không?

Nhìn lại một năm đã qua, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều cảm thấy vui mừng hớn hở như Sứ đồ Phao-lô khi nghĩ đến anh chị em cùng đức tin với mình. Chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự thành tín của Ngài trên Hội Thánh, gia đình, và chính đời sống cá nhân của mình. Mong bạn hãy nghĩ đến người khác để dâng lên Chúa lời cầu thay cho họ nhân dịp cuối năm này.

Trong những ngày cuối năm này, bạn muốn dâng lên Chúa lời cảm tạ về ai hay điều gì? Bạn có được khích lệ từ người khác trong một năm qua không? Hoặc bạn có đem đến sự khích lệ cho ai không? Có dự án hay kế hoạch nào bạn đã đề ra từ đầu năm mà chưa hoàn tất không? Xin Chúa là Đấng đã khởi sự làm việc lành trong bạn sẽ giúp bạn hoàn tất.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về lời hứa Ngài sẽ làm trọn việc lành trong cuộc đời con. Xin giúp con giữ lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Xin dạy con biết quan tâm, yêu thương và nhớ đến anh chị em mình trong sự cầu thay.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page