top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nền Tảng Của Hy Vọng


Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương" (I Cô-rinh tô 13:13 BTT).

"Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương" (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bước vào năm mới 2017 bạn hy vọng điều gì? Cơ Đốc nhân đặt nền tảng của hy vọng vào đâu? Tại sao Cơ Đốc nhân vẫn phải đối đầu với sự thử thách hằng ngày? Làm sao bạn vượt qua sự thử thách đó và tiếp tục sống hy vọng?

Hy vọng là mong ước, trông đợi những điều tốt lành sẽ đến. Bước vào năm mới 2017, ai trong chúng ta cũng có hy vọng tốt đẹp cho bản thân, gia đình, và Hội Thánh, nhưng bao người đã thất vọng khi đặt niềm hy vọng của mình vào những nền tảng không vững chắc như tiền bạc, vật chất, hoặc vào những đối tượng không có khả năng, đạo đức. Cơ Đốc nhân phải có "trông cậy sống," hay trong nguyên nghĩa là "hy vọng sống" (câu 3). Chúa Giê-xu là nền tảng vững chắc của hy vọng chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta, Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta, và Chúa là Đấng tối cao, có quyền năng bảo đảm những hy vọng của chúng ta thành hiện thực. Niềm hy vọng của chúng ta không chỉ trong hiện tại mà còn hướng về tương lai. Chúa hứa ban cho chúng ta một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, là cơ nghiệp đã dành sẵn trong các tầng trời cho chúng ta trong tương lai (câu 4-5).

Dù vậy, khi những thử thách, đau thương trong hiện tại không vơi giảm, đôi khi chúng ta thấy thiên đàng dường như xa xôi. Nhiều người trong chúng ta ngã lòng. Làm thế nào chúng ta có thể chịu nổi những thử thách trong hiện tại? Giải pháp duy nhất giúp chúng ta vượt qua sự thử thách đó là chúng ta phải đặt hy vọng sống nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta phải xác định vững vàng niềm tin nơi Chúa, vì sau khi được thử nghiệm, đức tin của chúng ta sẽ đem lại sự ca ngợi, tôn trọng, vinh quang, và vui mừng cho chúng ta khi Chúa Giê-xu trở lại. Những khi Chúa không cất đi những khó khăn hiện tại của chúng ta, ấy là Chúa muốn rèn luyện chúng ta như vàng qua lửa. Nhưng chúng ta phải tin rằng, Chúa yêu chúng ta, Ngài coi chúng ta quý hơn cả vàng ròng đã tinh luyện, và Ngài rèn luyện chúng ta để trở nên công cụ hữu ích trong Nhà Ngài. Khi chúng ta về với Chúa đời đời, chúng ta sẽ nhận ra được giá trị của đức tin mà Chúa đã rèn luyện chúng ta.

Khởi đầu năm mới 2017, mỗi chúng ta hãy bước tới với niềm hy vọng sống đặt trên nền tảng vững chắc là Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứ luôn giữ vững niềm hy vọng, sống bình an trong Ngài và phục vụ Ngài. Bạn có quyết tâm giữ vững niềm hy vọng sống nơi Chúa trong năm mới 2017 không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Xin cho con luôn đặt hy vọng nơi Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Xin cho con luôn vững niềm tin nơi Ngài và hướng đến một quê hương vĩnh cửu trên trời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page