top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thắng Sự Thử Thách


"Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình" (Gióp 2:10b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp phải chịu những gì trong lần thử thách thứ hai này? Lời nói của ông Gióp với vợ bày tỏ đức tin của ông thế nào? Bạn áp dụng bài học này cho đời sống mình ra sao?

Sau khi Sa-tan thất bại trong cuộc thử nghiệm ông Gióp lần đầu khi lấy đi mọi của cải và khiến đầy tớ và con cái của ông chết hết, Sa-tan tiếp tục tra tay hành hạ thân thể ông làm ông bị ung độc cả người "từ bàn chân cho đến chót đầu." Toàn thân ông Gióp bị ngứa dữ dội đến nỗi phải dùng "miếng sành đặng gãi mình."

Sự thử thách càng nặng nề hơn khi những người thân rời bỏ ông. Hình ảnh ông Gióp "ngồi trong đống tro" bày tỏ sự đau buồn khủng khiếp (Ê-sai 47:1, 58:5;

Giê-rê-mi 6:26). Ông ngồi một mình ở ngoài thành và xa lánh cộng đồng. Ông cô đơn khi không có bạn bè, không còn người thân vì con trai, con gái của ông cũng vừa qua đời. Sự thử thách đến với ông lên đến tột đỉnh khi chính vợ của ông cũng chống lại ông. Bà đòi ông "phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi." Sa-tan dùng chính người thân yêu nhất của ông Gióp để đánh ông. Bà xúi giục ông đi con đường của Sa-tan bằng lời "phỉ báng Đức Chúa Trời." Chẳng những bà không khích lệ, đứng chung với ông trong sự "bền đổ, trong sự hoàn toàn" của chồng, mà còn kêu ông chết đi. Trong cảm xúc cao độ của mình, bà đã hướng ông đến con đường tối tăm, dẫn đến sự chết cả thể xác lẫn tâm linh.

Tuy nhiên, ông Gióp đã thắng sự thử thách và giữ vững đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Ông nhắc vợ ông rằng lời nói của bà "như một người đàn bà ngu muội." Trong sự mất mác quá lớn của bà: Mất của cải, mất con trai, con gái, và ngay cả thấy chồng bị khổ như vậy, bà không thể chịu nổi và đã nói như người ngu muội. Ông Gióp nhắc cho vợ mình nhớ rằng phước hay họa là do nơi Đức Chúa Trời và Chúa muốn chúng ta trung thành với Ngài. Ông Gióp đã "không phạm tội bởi môi miệng mình," đã thắng sự thử thách và đem sự vinh quang về cho Đức Chúa Trời.

Cơ Đốc nhân ngày nay cũng phải đối đầu với nhiều sự thử thách mà ông Gia-cơ gọi là "sự thử thách trăm bề" (Gia-cơ 1:2) Những sự mất mát về của cải, người thân, bệnh tật, tai họa… đều có thể đến với chúng ta. Đôi khi những sự thử thách đến từ những người thân nhất của chúng ta làm chúng ta đau thương tột độ. Bạn có tin vào sự tể trị của Chúa trên cuộc đời của bạn và phó thác cuộc đời mình cho Chúa như ông Gióp tin và đã làm không?

Tạ ơn Chúa là Đấng luôn bảo vệ chăm sóc con, là Đấng cao cả vô song tể trị toàn cõi vũ trụ này. Xin ban năng lực để con thắng mọi cám dỗ, thử thách từ ma quỷ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page