top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời


"Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va" (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Nô-ê được chọn để thực hiện công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời (câu 8)? Điều này giúp bạn biết thế nào về ân sủng và sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn? Bạn đáp ứng thế nào với ân sủng và sự kêu gọi đó?

Khi nhắc đến ông Nô-ê, nhiều người nghĩ đến cụm từ "đồng đi cùng Đức Chúa Trời" (câu 9b), và nhìn thấy ông như một người công chính, trọn vẹn, từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa. Nhưng Kinh Thánh cho biết: Hành trình đức tin của ông Nô-ê không khởi sự ở câu 9 mà ở câu 8, "Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va." Nghĩa là ông Nô-ê đã được nhận ân sủng từ Đức Chúa Trời, được sự thương xót và chọn lựa của Ngài.

Đức tin của một người và những việc người đó làm, cho dù lớn đến đâu, cũng đều bắt nguồn từ ân sủng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nhận biết điều này sẽ giúp chúng ta khiêm nhường và biết ơn Chúa. Nói cách khác, việc đồng đi với Đức Chúa Trời là một đặc ân trong đời sống chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta cũng than thở và tự hỏi: "Vì sao tôi phải sống với Chúa mỗi ngày, vì sao tôi phải làm điều này, không được làm điều kia?" Một Cơ Đốc nhân khổ sở với những câu hỏi ấy là vì không nhận ra rằng đồng đi với Đức Chúa Trời là một đặc ân, là được đi với Chúa, chứ không phải bị đi với Ngài. Chính những suy nghĩ sai lầm về việc đồng đi với Chúa đã khiến nhiều người dù đã tin nhận Chúa Giê-xu và cũng đã hứa nguyện sống với Chúa, nhưng khi phải quyết định hay chọn lựa thì phân vân, muốn quay về con đường cũ, và không thấy phước hạnh trên hành trình thuộc linh.

Hơn thế nữa, nhiều người cũng nhìn ông Nô-ê như một người đặc biệt, một anh hùng đức tin, một nhân vật vĩ đại mà mình không thể đạt tới. Nhưng đừng quên, nếu ông Nô-ê nhìn thấy chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ phải thèm khát những gì chúng ta đang có.

Giống như ông Nô-ê, chúng ta cũng là những người được ơn trước Chúa. Giữa một dân tộc thờ lạy thần tượng và chống nghịch Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn và cứu chúng ta. Không những thế, Ngài đã ban cho chúng ta điều quý nhất là Chúa Thánh Linh (Lu-ca 11:13), mọi thứ phước thiêng liêng (Ê-phê-sô 1:3-6), Kinh Thánh, và Hội Thánh. Nói cách khác, những người tin nhận Chúa Giê-xu đều được dự bị để có thể đồng đi với Đức Chúa Trời. Hay cũng có thể nói rằng, nếu một người tin Chúa nhưng chỉ duy trì sự nhóm lại hằng tuần, thỏa lòng với những hoạt động tôn giáo, mà không khao khát trải nghiệm Chúa hơn, kết quả càng hơn, đầu phục Chúa càng hơn thì người đó đang sống sai trật, và đánh mất bao phước hạnh thêng liêng mà đáng ra có thể nhận.

Bạn có nhận ra ân sủng Chúa dành cho mình khi bước đi với Chúa không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về ân sủng lạ lùng Ngài dành cho con. Xin cho con sống với lòng biết ơn Chúa, tìm kiếm Chúa, và phụng sự Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page