top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời


"Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời" (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Xã hội trong thời ông Nô-ê mang những đặc điểm nào (xem thêm Ma-thi-ơ 24:37-39)? Những đặc điểm này tương đồng thế nào với xã hội của chúng ta? Ông Nô-ê đã sống thế nào giữa bối cảnh xã hội như vậy (câu 9, xem thêm II Phi-e-rơ 2:5)? Bạn áp dụng gương mẫu của ông Nô-ê trong đời sống thế nào?

Xã hội thời ông Nô-ê mang bốn đặc điểm: (1) Làm vui lòng mình, xem mình là trung tâm (câu 2); (2) hung ác (câu 5); (3) ý tưởng xấu xa (câu 5); (4) không quan tâm đến Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:37-39). Nếu dùng những câu này mô tả xã hội chúng ta đang sống thì vẫn hoàn toàn đúng. Nếu có khác chăng thì đó là những điều cần phải được nhân lên nhiều lần. Nhưng ngay trong thế hệ của mình, ông Nô-ê vẫn là "một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời" (câu 9). Ông Nô-ê sống trong thế gian nhưng không đi cùng thế gian, ông chọn lựa đi cùng Đức Chúa Trời. Thế gian đầy gian ác, kiêu ngạo, ông Nô-ê lại là người công chính và trọn vẹn trước mặt Chúa. Trong Ê-xê-chi-ên 14:14, 20, khi đề cập đến sự công chính, vị tiên tri liệt kê ba người nổi tiếng nhất là ông Nô-ê, ông Gióp, và ông Đa-ni-ên.

Ngày nay, chúng ta được Chúa đặt giữa thế gian, nhưng với một sự kêu gọi sống cuộc đời biệt riêng cho Chúa, là muối của đất, ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16). Dù đang sống giữa một dòng dõi hung ác, ngang nghịch, chúng ta càng phải giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian (Phi-líp 2:15).

Giữa một thế giới mà mỗi người chỉ lo làm theo ý riêng mình, sống ích kỷ thì ông Nô-ê lại được nhắc đến như là "thầy giảng đạo công bình" (II Phi-e-rơ 2:5). Rõ ràng ông Nô-ê không chỉ lo đóng tàu để cứu ông và gia đình, nhưng ông đã yêu thương, quan tâm đến những người hư mất mà rao giảng cho họ về Đức Chúa Trời. Trong bao lâu, chúng ta không biết rõ, nhưng có thể lắm là khoảng một đời người, nghĩa là 120 năm (câu 3, so với I Phi-e-rơ 3:20). 120 năm giảng dạy, kêu gọi, bày tỏ cụ thể bằng việc đóng tàu, sống một cuộc đời công chính. Kết quả thế nào? Ngoại trừ vợ, ba con trai, và ba con dâu, không ai tin ông Nô-ê cả! Vì sao lại phải đeo đuổi, hy sinh cả cuộc đời để làm một công việc không có kết quả, không được xã hội thừa nhận, không đem lại lợi nhuận? Đối với ông Nô-ê và những người thật sự đồng đi với Đức Chúa Trời thì điều quan trọng không phải là mình nhận được gì, người khác nghĩ gì về mình, nhưng điều quan trọng là "Ý Cha được nên, ở đất như trời!" (Ma-thi-ơ 6:10b).

Bạn đang sống theo tiêu chuẩn nào? Bạn đang đeo đuổi, tìm kiếm điều gì trong hành trình thuộc linh của mình?

Lạy Chúa, xin cho con sống theo Lời Ngài dạy: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy" (I Giăng 2:15).

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page