top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tin Cậy Đức Chúa Trời


"Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên người kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy" (Hê-bơ-rơ 11:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Nô-ê làm gì? Mệnh lệnh này dễ hay khó thực hiện? Ông Nô-ê đáp ứng thế nào? Điều gì khiến ông Nô-ê có đáp ứng này? Chúa muốn bạn làm gì? Bạn đáp ứng ra sao?

Mệnh lệnh đóng tàu của Chúa thật khó hiểu và đầy thách thức! Khi vâng phục, đồng nghĩa với việc ông Nô-ê trở nên một người lạc lõng giữa cộng đồng ông đang sống. Ông không chỉ hy sinh cuộc đời mình nhưng cũng đem cả gia đình, vợ và các con vào cuộc phiêu lưu này. Ông sẽ phải mất nhiều sức lực, của cải để thực thi mệnh lệnh Chúa. Nhưng Kinh Thánh cho biết, "Nô ê làm các điều này y như Lời Đức Chúa Trời đã phán dặn" (câu 22), không phàn nàn hay do dự.

Vì sao ông Nô-ê có quyết định dứt khoát như vậy? Hê-bơ-rơ 11:7 cho biết đó là vì đức tin, vì ông tin cậy Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ông Nô-ê tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Cả thế gian lúc bấy giờ không ai tin lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, nhưng ông Nô-ê tin. Vì vậy, ông đã vâng lệnh Chúa mà đóng tàu. Ngày nay, Chúa cũng đã nhiều lần, nhiều cách cảnh báo mỗi đời sống, gia đình, và ngay cả Hội Thánh chúng ta về những điều không xứng đáng. Sự cảnh báo đó có thể đến từ Lời Chúa trong Kinh Thánh, trong bài giảng, lời nói chân thành của anh chị em khác, hoàn cảnh, tai ương, bệnh tật… nhưng chúng ta có thật sự lắng nghe, nhận ra lời cảnh báo đó và sửa đổi đường lối đời sống mình chăng?

Thứ hai, ông Nô-ê tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Việc đóng tàu không chỉ mất một vài năm, nhưng có thể kéo dài đến 120 năm. Trong suốt thời gian dài đó, trời vẫn không mưa lớn, những người ác vẫn thịnh vượng, ăn chơi, hưởng thụ. Nếu không bởi đức tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời về lời hứa của Ngài cho ông và gia đình ông (câu 18) thì chắc ông Nô-ê không thể trung tín trong hành trình theo Chúa được.

Vì là con người hữu hạn, chúng ta chỉ nhìn thấy những nan đề, nhu cầu trước mắt trong cuộc đời này nên việc đi với Chúa dường như thật bấp bênh, chơi vơi. Nhưng trong cuộc đời này không có gì chắc chắn, bảo đảm cho bằng một người đồng đi với Chúa, vì Ngài luôn thành tín, bảo vệ, và chăm sóc người thuộc về Ngài. Thật cảm động khi đọc Sáng-thế Ký 8:1: "Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê…" Chúa đã không quên người bạn đồng đi với Ngài, Ngài không bỏ sót người bạn đó. Tạ ơn Chúa!

Bạn có đức tin để quyết định đồng đi với Chúa trong hành trình thuộc linh không (Hê-bơ-rơ 11:6)?

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy bề bộn, xáo trộn này, xin giúp con biết Chúa hơn, tin cậy Chúa hơn, vâng phục Chúa hơn để con quyết định đồng đi với Ngài trên hành trình thuộc linh của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page