top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Động Theo Lời Chúa


"Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình" (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Bao nhiêu lần trong Sáng-thế Ký 7 cho biết ông Nô-ê làm theo mọi điều Chúa phán dặn? Điều này cho bạn hiểu đặc tính quan trọng trong hành trình thuộc linh là gì? Việc ông Nô-ê vào tàu cùng với vợ và các con (câu 7) cho biết thêm một đặc tính quan trọng nào nữa? Bạn đã và đang thực hành những đặc tính này thế nào?

Sau tất cả lời phán dặn của Đức Chúa Trời với ông Nô-ê, đều kết thúc bằng câu: "Nô-ê làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn" (6:22, 7:5, 9, 16). Nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Lời Chúa và sự thành tín của Ngài là điều đúng; tuy nhiên, hành trình thuộc linh phải kết thúc bằng sự vâng lời (Gia-cơ 1:22). Có thể thấy hai đặc tính quan trọng trong hành trình thuộc linh của ông Nô-ê:

Thứ nhất, vâng phục cách trung tín. Ông Nô-ê không vâng phục Lời Chúa trong một giai đoạn của đời sống mình nhưng là cả cuộc đời. Truyền thuyết Do Thái cho rằng, để có thể đóng tàu bằng cây gô-phe, ông Nô-ê đã phải kiên trì trồng những cây gô-phe trong khoảng 20 năm để cây lớn đủ kích thước đúng như Chúa đã phán dặn. Bất chấp những sự chê cười, chống đối, hay khó khăn, ông Nô-ê đã đi hết con đường Chúa muốn. Ngày nay, nhiều người cũng có khởi đầu giống ông Nô-ê: Có sự kêu gọi, nhiệt tình, hăng hái, nhưng rất ít người nuôi dưỡng ơn kêu gọi của Chúa để trung tín với Ngài. Rất nhiều người tự hào về bước đường theo Chúa của mình cách đây 5, 10, hay 20 năm… Vấn đề là hiện nay những người này ra sao. Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta khởi đầu nhưng cũng kêu gọi chúng ta đồng đi với Ngài trọn cả con đường. Muốn trung tín với ơn kêu gọi của Chúa, chúng ta phải biết nuôi dưỡng đời sống tâm linh, tổ chức đời sống, và xác định những thứ tự ưu tiên trong đời sống mình.

Thứ hai, ông Nô-ê biết gây dựng đời sống tâm linh của gia đình và đem cả gia đình vào sự phục vụ Chúa. Nhiều người cho rằng đây là việc đương nhiên và dễ dàng, nhưng hãy thử nhìn vào gia đình ông Lót. Ông Lót cũng là một người công chính, biết đúng sai, nhưng ông đã sai lầm khi xem công việc làm là ưu tiên, quên đi việc gây dựng gia đình. Đến ngày cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên Sô-đôm thì vợ ông hóa thành tượng muối, còn hai con rể tưởng ông Lót nói chơi nên không tin lời ông. Từ một người có đặc ân lớn lao là ở chung với ông Áp-ra-ham, người có giao ước với Đức Chúa Trời, ông Lót trở nên một người trắng tay, là ông tổ của hai dân tộc bị rủa sả.

Bạn và gia đình bạn có trung tín bước đi với Chúa trên hành trình thuộc linh không?

"Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi"

(Ma-thi-ơ 7:21). Xin cho con và gia đình con luôn trung tín trên hành trình thuộc linh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page