top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Lãnh Đạo Thành Công


"Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường" (câu 31b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn dân hồi hương từ lúc khởi hành cho đến lúc về đến quê hương như thế nào? Nhờ đâu mà chuyến hồi hương thành công? Bạn học gì từ sự lãnh đạo của ông Ê-xơ-ra?

Đoàn dân hồi hương khởi hành ngày một tháng giêng và đến Giê-ru-sa-lem ngày một tháng năm

(Ê-xơ-ra 7:9). Do dừng lại ba ngày và sai người đi tìm thêm những người Lê-vi, nên câu 31 ghi họ bắt đầu khởi hành ngày mười hai tháng giêng. Thật gian truân cho một đoàn người đông đảo với hành trình dài gần 1500 cây số, nào là ban ngày di chuyển, ban đêm dựng trại nghỉ ngơi, nào là tìm kiếm lương thực, đối phó với bệnh tật... Lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ những bất trắc từ kẻ thù, kẻ cướp; nhưng cuối cùng, nhờ tay Chúa phù hộ, che chở, đoàn dân được về đến quê hương an toàn (câu 31). Có lẽ chưa tới ngày Sa-bát nên họ nghỉ ngơi ba ngày rồi bắt đầu kiểm kê lại bạc, vàng, và mọi khí dụng trong Đền Thờ, rồi bàn giao cho con trai của Thầy Tế lễ U-ri cùng với các con trai người Lê-vi bằng một biên bản rõ ràng (câu 32-34). Hành trình hồi hương lần này qua sự lãnh đạo của ông Ê-xơ-ra cho chúng ta bài học sau:.

Thứ nhất, chúng ta tin chắc tài lãnh đạo của ông Ê-xơ-ra rất giỏi, vì suốt hành trình gần bốn tháng, không thấy ghi lại một trở ngại nào. Tuy nhiên, ông không khoe mình, mà rất nhiều lần ông nhắc đi nhắc lại rằng nhờ tay Đức Chúa Trời phù trợ. Người lãnh đạo thuộc linh thành công là người hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, lãnh đạo theo sự dẫn dắt của Chúa, luôn đặt Chúa lên trên và trước hết mọi sự. Thứ hai, ông Ê-xơ-ra biết thời điểm nào cần di chuyển, cần nghỉ ngơi, và cần bàn giao vàng bạc cùng các khí dụng của Đền Thờ. Ông cho dân chúng nghỉ ngơi ba ngày để phục hồi sức lực và thích nghi với nơi chốn mới. Đây là việc làm rất khôn ngoan của người lãnh đạo. Sau khi dân chúng hồi sức và ổn định, ông bắt đầu việc bàn giao, tất cả đều minh bạch, rõ ràng. Người lãnh đạo thuộc linh thành công là người làm việc gì cũng đúng lúc, đúng chỗ, và đúng nguyên tắc.

Dù là người lãnh đạo Hội Thánh hoặc lãnh đạo ban ngành, nhóm nhỏ, hay lãnh đạo gia đình, muốn thành công trong công việc Chúa giao, chúng ta cần học theo gương lãnh đạo của Thầy Tế lễ Ê-xơ-ra, khiêm cung đặt mình dưới bàn tay quyền năng của Chúa, và đi theo sự dẫn dắt của Ngài chứ không theo ý riêng mình. Để được Đức Chúa Trời phù trợ, người lãnh đạo cần cầu xin sự khôn ngoan của Chúa để thực hiện kế hoạch đúng lúc, đúng chỗ, và đúng nguyên tắc.

So với ông Ê-xơ-ra, bạn thấy mình còn thiếu sót điểm nào?

Tạ ơn Chúa đã cho con gương lãnh đạo của ông Ê-xơ-ra. Xin Chúa phù trợ con trong mọi việc Ngài giao để con hoàn thành trách nhiệm cách vui thỏa và vui lòng Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page