top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa - Người Khác - Tôi


"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình" (Phi-líp 2:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại mà Ngài cầu nguyện với Cha? Bạn học được điều gì về ưu tiên trong cuộc sống qua lời cầu nguyện của Chúa? Bạn thường làm vinh quang Đức Chúa Trời hay tìm vinh quang cho mình?

Khi tảng đá chặn cửa mộ ông La-xa-rơ mở ra, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến" (câu 41-42). Tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời quyền năng mà Ngài không gọi ông La-xa-rơ sống lại như Ngài đã gọi con trai của một góa phụ ở Na-in (Lu-ca 7:14-15)? Câu trả lời nằm trong lời cầu nguyện của Chúa, vì đoàn dân và vì vinh quang Danh Cha. Câu 38 cho biết Chúa Giê-xu vô cùng đau lòng vì sự vô tín của đoàn dân khiến sự chết bao trùm trên họ, Ngài yêu thương họ và muốn cứu họ. Mặc dù Chúa đã làm nhiều phép lạ, đặc biệt là Ngài vừa khiến người khiếm thị bẩm sinh được thấy, nhưng nhiều người vẫn chưa tin Ngài. Giờ đây, Chúa muốn qua phép lạ ông La-xa-rơ sống lại sau khi chết bốn ngày, mọi người sẽ nhìn nhận và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai xuống thế gian để chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Vì vậy, Chúa cầu nguyện trước khi gọi ông La-xa-rơ sống lại "là vì cớ đoàn dân này." Trong thân phận đang làm người, Chúa Giê-xu đã từ bỏ vinh quang vốn có của Ngài để hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc nhân loại, qua câu trả lời với cô Ma-thê (câu 40), và qua lời cầu nguyện này (câu 41-42), chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn ưu tiên làm vinh quang Danh Cha.

Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về ưu tiên trong cuộc sống. Thứ tự ưu tiên của Ngài luôn là "vinh quang của Đức Chúa Trời - ích lợi cho người khác - bản thân Ngài." Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta thích hơn thua nhau, tranh giành thành tích, khoe khoang, và tìm vinh quang cho mình nhiều hơn là nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời, nhưng điều quan trọng hàng đầu phải là: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (I Cô-rinh-tô 10:31). Ưu tiên tiếp theo là hãy có đồng tâm tình với Đấng Christ "chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi người khác nữa" (Phi-líp 2:3-4).

Bạn đã sống đúng thứ tự ưu tiên Chúa muốn chưa? Có điều nào bạn cần thay đổi?

Lạy Chúa, xin cho con học biết Chúa nhiều hơn, yêu Chúa, vâng lời Chúa, và sống với tâm tình của Chúa. Xin Ngài ban ơn để con có thể sống đúng ưu tiên Chúa muốn, ưu tiên dâng vinh quang cho Chúa, và quan tâm đến lợi ích của anh chị em mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page