top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Chịu Sự Sửa Dạy


"Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại" (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái độ gì đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Bạn có thái độ ra sao khi được Đức Chúa Trời sửa phạt?

"Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt" (Hê-bơ-rơ 12:6). Đức Chúa Trời dùng những nước lân bang tấn công Ít-ra-ên, cho họ đối diện với hoạn nạn, Ngài dùng ngọn roi yêu thương để dân Ngài thức tỉnh cũng như nhận biết những điều họ sai phạm mà trở lại với Ngài. Song họ vẫn không chịu ăn năn. Họ tranh luận với Chúa như thể họ chẳng từng sai phạm. Họ bỏ qua các lời răn dạy, cảnh báo của các tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến. Không những thế, các lãnh đạo đất nước đã lợi dụng uy quyền ra lệnh giết các tiên tri của Đức Chúa Trời, vì các tiên tri đã vạch ra tội lỗi của họ, cùng báo cho họ biết số phận bi thảm nếu không chịu ăn năn. Đây là những điều vua và dân không muốn nghe, không muốn quan tâm. Tiên tri Giê-rê-mi so sánh hình ảnh người Ít-ra-ên làm thương vong các tiên tri của Đức Chúa Trời, hung hãn, tàn nhẫn như những con sư tử vồ mồi. Những điều trên cho thấy người Ít-ra-ên hoàn toàn không đón nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, họ lại còn bào chữa về những điều họ đã sai phạm với Ngài. Họ không nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương họ vô cùng nên Ngài trách phạt họ, để họ nhận biết tội lỗi và ăn năn. Tiên tri Giê-rê-mi đã ví sánh hình ảnh tuyển dân Ít-ra-ên như những con lạc đà, những con lừa cái rừng bất trị. Chắc rằng Đức Giê-hô-va đã rất xót xa khi phải thốt lên rằng: "Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: Chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ."

Mỗi chúng ta cũng từng nhận những "lằn roi yêu thương" từ Đức Chúa Trời khi chúng ta đi sai lạc khỏi đường Ngài. Đó có thể là bệnh tật, hoạn nạn, hay những điều thiếu may mắn xảy đến cho chúng ta. Chúng ta có thái độ nào? Nhạy bén nhận ra điều mình đã sai phạm để nhanh chóng quay về với Chúa hầu đón nhận sự tha thứ và phục hồi từ Ngài. Hay chúng ta cứ ngụy biện để tiếp tục bước đi trong con đường sai trật để rồi oán trách Chúa thiếu yêu thương. Ước mong chúng ta sẽ không để Đức Chúa Trời đau xót khi phải lặp lại điều Ngài đã nói với người Ít-ra-ên: "Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: Chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ."

Bạn có thường bào chữa những sai phạm khi được Chúa nhắc nhở không?

Lạy Chúa, xin cho con nhạy bén với những điều Ngài răn dạy để không đi sai lạc đường Ngài, hầu cho con không làm Ngài đau lòng, thất vọng về thái độ cứng lòng của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page