top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thà Tôi Không Sinh Ra Còn Tốt Hơn


"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (I Cô-rinh-tô 13:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều ngày yên lặng, ông Gióp mở lời nói những điều gì? Sau đó ông nêu ra một loạt câu hỏi nào? Bạn có câu hỏi nào với Chúa mà không có câu trả lời không? Bạn áp dụng bài học này cho đời sống mình ra sao?

"Sau việc ấy" tức sau nhiều ngày yên lặng trong sự đau đớn tột cùng (2:13), ông Gióp bắt đầu mở lời nguyền rủa ngày sinh của mình. Ông nguyền rủa đêm ông được hoài thai (3-8) và đêm ông sinh ra đời (câu 9-13). Ông biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên ông (câu 4). Sự tạo nên bào thai là phước lành từ Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 30:1-2) không ai có thể làm được. Khi con người nguyền rủa ngày hoài thai tức là chúng ta chất vấn sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Từ "tối tăm" được lặp lại nhiều lần (câu 4, 6, 9), khi ông Gióp sinh ra là đã được Chúa đem ông từ chỗ tối tăm trong lòng mẹ ra nơi sáng láng; nhưng giờ đây trong sự đau khổ tột cùng, ông muốn được ở trong tối tăm như trước. Ông muốn mình chết từ lúc chào đời, hẳn sẽ tốt hơn. Ông nghĩ rằng nếu ông không sinh ra, ông sẽ không phải đối diện với cảnh khổ này. Ông Gióp tự hỏi sao lại sinh tôi ra làm chi mà tôi khổ như thế này? Thà tôi không sinh ra còn tốt hơn. Lời than thở về ngày sinh của ông không phải là ước muốn tự sát, nhưng đó là lời của người đau khổ quá mức khiến phải ước gì mình chưa hề được sinh ra. Từ những suy nghĩ như vậy, ông Gióp đưa ra nhiều câu hỏi "tại sao?" mà không ai có thể trả lời. Chỉ có Đức Chúa Trời biết rõ và trả lời cho những câu hỏi của ông.

Ngày nay cũng vậy, chúng ta không thể trả lời những điều xảy ra cho chúng ta và cho những người chung quanh. Chúng ta sống nhờ vào lời hứa chứ không nhờ vào lời giải thích. Chúng ta phải tin, trông cậy Chúa, và vâng lời Ngài trong những điều chúng ta hiểu và cả những điều chúng ta không hiểu. Sứ đồ Phao-lô cho biết sự hiểu biết của chúng ta chưa trọn vẹn nên chúng ta không thể hiểu mọi điều xảy ra, "ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (I Cô-rinh-tô 13:12).

Bạn có ngã lòng và quên ơn Chúa khi gặp thử thách không? Có khi nào đức tin của bạn thối lui? Bạn có tin rằng Chúa luôn yêu bạn và cho bạn điều tốt nhất?

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng cao cả tể trị toàn cõi vũ trụ này và cũng là Cha yêu thương con. Xin cho con luôn trông cậy và vũng tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page