top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ân Sủng Và Bình An - p.1


"Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!" (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có ý nghĩa gì? Được "ân điển" hay "ân sủng" là được những điều gì? Bạn đã nhận được "ân sủng và bình an" chưa?

Sứ đồ Phao-lô kết thúc phần chào thăm đầu thư bằng lời cầu chúc Đức Chúa Trời ban "ân sủng và bình an" cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta biết "ân sủng" bao gồm toàn bộ sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện. Ân sủng khác với giao ước, vì giao ước đòi hỏi điều kiện ở cả hai hay nhiều phía kết ước. Song "ân sủng" bày tỏ sự ban cho từ một phía mà không đòi hỏi bất cứ điều nào từ phía người nhận hưởng. Những phước hạnh thiêng liêng mà chúng ta nhận được phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. "Ân sủng" thường liên quan đến sự tha thứ, cứu rỗi, phục hồi, ăn năn, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, trong ân sủng của Chúa, chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi, được xưng nghĩa, được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Và chúng ta tiếp tục nhận năng quyền của Chúa Thánh Linh ban sự sống để được nên thánh, được buông tha khỏi luật tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2). Chắc chắn chúng ta không có sự bình an khi đời sống còn nặng gánh tội lỗi, và hậu quả của tội lỗi luôn giày vò. Vì thế, một đời sống được tha thứ tội lỗi, được phục hòa với Đức Chúa Trời, khi ấy mới kinh nghiệm sự vui vẻ, bình an trong tâm hồn (Rô-ma 14:17). Vậy, chúng ta có thể nói ân sủng chính là nguyên nhân và bình an là kết quả có được khi ân sủng được ban cho.

Ân sủng và bình an là tặng phẩm mà con người nhận được từ Đức Chúa Trời. Ngoài Chúa không ai có thể đem đến cho con người sự tha thứ tội lỗi, sự phục hòa với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18). Và nếu tội lỗi không được tha, chúng ta cũng không hưởng được sự bình an thật. Suy nghĩ đến những ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta qua ân sủng của Ngài, thật không điều gì có thể ngăn cản lòng chúng ta chúc tụng Chúa, cùng ước ao mỗi ngày được tấn tới trong ân sủng Ngài (II Phi-e-rơ 3:18).

Bạn có đang kinh nghiệm sự tấn tới trong ân sủng cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời không? Điều gì khiến bạn mất đi niềm vui và sự bình an Chúa ban cho?

Lạy Đức Chúa Trời, cn chúc tụng Chúa vì ân sủng và bình an Ngài đã ban cho con. Xin cho con mỗi ngày học biết Chúa nhiều hơn để được "tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Ngài" hầu nhận được sự bình an Ngài ban cho.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

96 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page