top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Một Năm Nhìn Lại


"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài" (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa về những điều gì qua câu 3-5? Nhìn lại một năm qua, bạn và gia đình bạn đã nhận những phước hạnh nào từ Chúa? Noi gương Vua Đa-vít, bạn sẽ làm gì trong ngày cuối năm Âm lịch này?

Vua Đa-vít đã viết lên Thi-thiên 103 để chúc tụng Đức Giê-hô-va về mọi ơn lành vô cùng lớn lao Chúa ban cho ông. Trong câu 3, ông ca ngợi Chúa về ơn tha thứ và chữa lành. Tội lỗi của tổ phụ đã di truyền cho mọi người, cộng với tội lỗi của cá nhân ông trong cuộc sống khiến ông phải gánh chịu nhiều hậu quả, trong đó có tật bệnh. Chúa liên tục tha thứ tội lỗi và giải cứu ông khỏi tật bệnh khiến ông luôn chúc tụng Chúa mỗi khi được chữa lành. Trong câu 4, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa về ơn cứu chuộc ông khỏi chốn diệt vong. Sau khi tha thứ tội lỗi ông, Chúa còn cứu chuộc linh hồn ông và bao phủ cuộc đời ông bằng lòng nhân từ và thương xót vô biên của Chúa. Trong câu 5, ông chúc tụng Chúa vì Ngài luôn ban cho ông sự thỏa lòng trong cuộc sống. Dù đang ở trong tuổi nào, ông cũng luôn thỏa lòng vì tâm hồn ông được Chúa bồi bổ nên ông cảm thấy mình trẻ lại như chim phụng hoàng. Trước những ơn quá lớn của Chúa, Vua Đa-vít đã viết lên lời kêu gọi chính linh hồn ông hãy chúc tụng, ca ngợi Danh Thánh của Chúa và đặc biệt là chớ vô ơn, chớ quên các ân huệ Chúa.

Hôm nay, ngày cuối năm Âm lịch, chúng ta cùng học theo gương Vua Đa-vít nhìn lại năm qua Chúa đã ban cho chúng ta những ân huệ đặc biệt nào. Từ ơn tha thứ, ơn chữa lành, ơn cứu chuộc cho đến ơn làm chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống. Ai dám nói mình không nhận được những ơn này từ Chúa? Khi tin Chúa, mỗi chúng ta đều nhận những phước hạnh vô biên trong những ngày sống trên đất, và cho đến khi chúng ta được ở trong thiên đàng, mỗi người sẽ cảm nhận ơn cứu chuộc Chúa ban cách trọn vẹn. Xin mỗi người dành những giờ phút cuối năm để đếm các phước lành Chúa ban, rồi hòa lòng với Vua Đa-vít để thưa với Chúa rằng, "Hết thảy thân, hồn, linh của con xin chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va, không phải chỉ trong giây phút cuối năm nhưng là cả cuộc đời theo Chúa của con. Đồng thời con xin hứa với Chúa rằng, suốt đời con không bao giờ quên ân huệ của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống biết ơn Chúa mỗi ngày."

Bạn chúc tụng Chúa và cầu xin điều gì trong ngày cuối năm Âm lịch này?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con và gia đình con một năm qua được bình an, phước hạnh, và vui thỏa từ thuộc linh đến thuộc thể. Xin cho con biết đếm các phước lành Chúa ban để sống biết ơn Ngài và chúc tụng Chúa mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page