top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ai Sẽ Được Phước


"Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên 128 cho biết ai là người được phước? Thế nào là người kính sợ Chúa? Người kính sợ Chúa được phước hạnh nào? Bạn quyết định hứa nguyện với Chúa điều gì trong những ngày đầu năm Âm lịch?

Ai là người sẽ được phước? Thi-thiên 128:1, 4 đều khẳng định người được phước là người "kính sợ Chúa." Theo quan niệm người đời, phước là giàu có về vật chất, thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống. Vì vậy, người ta dành thời gian lao vào việc kiếm tiền bằng mọi giá, họ không biết hay không quan tâm đó là điều khiến cho mối quan hệ gia đình ngày càng mờ nhạt, lỏng lẽo, và biết bao hệ lụy nảy sinh giữa ông bà, cha mẹ, con cháu, gây bao khó khăn cho xã hội. Thi-thiên 128 cho thấy những người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài sẽ hưởng phước hạnh thật ngay trong nếp sống gia đình.

Kính sợ Chúa không phải là run sợ đến độ không dám ngước nhìn Chúa hoặc đến gần Ngài, nhưng kính sợ Chúa là tỏ lòng tôn kính Chúa đáng như Ngài phải có. Khi tin nhận Chúa, chúng ta được Chúa ban cho danh phận làm con cái Ngài (Giăng 1:12); được gọi Ngài là Cha (Ma-thi-ơ 6:9); được làm bạn hữu Ngài (Giăng 15:15); và là anh em, chị em của Ngài (Mác 3:35). Điều này cho thấy Chúa đối với chúng ta thật gần gũi, thân mật chứ không phải là một vị thần cách biệt với con người. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta quen thuộc đến độ khinh lờn, coi thường Chúa. Thái độ đúng đắn của chúng ta với Chúa là gần gũi, thân mật với tinh thần tôn kính. Chúa là Cha nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời chí cao. Chúa là bạn hữu nhưng Ngài cũng là Đấng cứu chuộc. Câu 1b cho thấy người sống kính sợ Chúa là người "đi trong đường lối Ngài," nghĩa là luôn sống nếp sống phù hợp với lời dạy của Chúa. Người biết Chúa, tôn kính Chúa thật sự là người thể hiện Chúa cách rõ ràng trong cuộc sống của mình. Người sống như vậy sẽ là nguồn phước cho gia đình. Kinh Thánh đưa ra những hình ảnh rất đẹp về gia đình phước hạnh, "cây nho thịnh mậu" tốt tươi, "chồi ô-li-ve" tràn đầy sức sống, con cháu quây quần. Đây là những hình ảnh mà một người dù ở hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo, già hay trẻ cũng đều mơ ước. Đó chính là phước hạnh thật trong Chúa mà chúng ta cần tìm cầu trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong những ngày đầu năm Âm lịch, mỗi người nên dành thời gian xét lại thái độ của mình với Chúa để điều chỉnh nếp sống mình hầu cho ai nấy nhận lãnh phước hạnh Chúa ban cho mình và gia đình. Bạn cần ăn năn và điều chỉnh lại thái độ nào chưa đúng với Chúa?

Con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn và tôn kính Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài dạy cho con thái độ đúng đắn với Chúa để con nhận được phước hạnh thật trong Ngài. Xin cho con cứ luôn tôn kính Chúa và đi trong đường lối Ngài mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

521 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page