top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yên Nghỉ Trong Chúa


“Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than vãn Chúa điều gì? Tâm hồn ông Gióp thế nào trong sự thử thách lớn này? Làm sao để tâm hồn bạn được yên nghỉ trong Chúa?

Tâm hồn ông Gióp vô cùng mệt mỏi, rối loạn khi đương đầu với những thử thách quá lớn. Nào là các con trai, con gái bất ngờ qua đời, của cải mất sạch, ghẻ lở toàn thân, người đời khinh chê, rời bỏ. Ông Gióp ngồi trong đống tro vừa lấy mảnh sành để gãi vừa đưa ra những câu hỏi, lời phàn nàn, than vãn. Ông thưa với Chúa sao để cho ông thấy ánh sáng của sự sống mà không cho ông chết như lòng ông mong ước. Cụm từ “người có lòng đầy đắng cay” nghĩa là “người có tâm hồn đắng cay” (câu 20). Khi tâm hồn ông đắng cay với Chúa, ông mong tìm đến sự chết: “Người như thế mong chết, mà lại không được chết” (câu 21). Ông so sánh niềm vui được chết như niềm vui khi tìm được châu báu. Ông Gióp thưa với Chúa “vây bọc bốn bên” không cho ông con đường sống, nhưng ông không biết Chúa đã “dựng hàng rào bênh vực ở bốn phía người” (1:10). Ông thưa với Chúa rằng ông đã hết lòng kêu cầu Chúa, “tôi đã than siếc” “tiếng kêu van tôi tuôn trôi như nước” nhưng tai họa cũng xảy đến cho ông. Ông Gióp kết luận tâm hồn ông “chẳng được an lạc, chẳng được bình tịnh, chẳng được an nghỉ; …rối loạn” (câu 26). Đó là những suy nghĩ và tâm trạng của ông Gióp trước thử thách quá nặng nề mà ông không thể nào hiểu được.

Sự sống là món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Từ chối sống không những là từ chối món quà của Thiên Chúa mà còn bày tỏ sự chống đối Chúa. Tuy nhiên, điểm quan trọng đáng mừng ở đây là trong nỗi đau khổ tột cùng ấy, ông Gióp không “phỉ báng” Đức Chúa Trời như bà Gióp bảo ông (1:9). Nhưng điểm yếu là ông đã không phó thác số mệnh, tâm hồn của ông cho Chúa.

Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Dù đang mệt mỏi và gánh nặng, nhưng linh hồn của chúng ta sẽ được an lạc, bình tịnh, an nghỉ khi chúng ta phó thác cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài.

Trong những khó khăn, thử thách xảy đến, bạn có phản ứng như ông Gióp hay bạn giao phó đời mình cho Chúa để được yên nghỉ?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng ban sự sống. Xin cho con luôn phó thác đời sống con trong tay Chúa và cho con luôn được yên nghỉ trong Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page