top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vững Lòng Rao Truyền Danh Chúa


“Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài” (câu 45).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến phép lạ Chúa làm cho ông La-xa-rơ có phản ứng gì? Tại sao có vài người không tin Ngài? Bạn làm gì khi ngày nay vẫn có nhiều người chống đối Chúa?

Khi thấy Chúa Giê-xu gọi ông La-xa-rơ sống lại từ cõi chết, chứng kiến tận mắt ông La-xa-rơ bước ra từ phần mộ, những người hiện diện trong tang lễ có hai đáp ứng khác nhau. Nhiều người chứng kiến việc kỳ diệu Chúa làm, một phép lạ lớn lao mà họ chưa từng thấy bao giờ nên họ quyết định tin theo Ngài. Chẳng những tin Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai đến, họ còn tin Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của họ. Tạ ơn Chúa vì qua việc cứu sống thân xác ông La-xa-rơ, Chúa còn cứu sống tâm linh của nhiều người nữa. Nhưng có vài người khác chẳng những không tin mà còn chạy đi báo việc Chúa làm với những người Pha-ri-si. Lòng vô tín của họ thật khủng khiếp, họ tận mắt thấy phép lạ, một bằng chứng không thể chối cãi: Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a mà họ vẫn không tin. Lòng vô tín đã giữ chặt tâm linh họ với sự chết, họ còn muốn Chúa bị bắt và bị giết nữa. Hơn ai hết, những người cứng lòng này đang đứng gần với sự cứu rỗi, nhưng dù đang đứng gần, họ vẫn không đến được với ơn cứu rỗi Chúa muốn ban cho họ qua phép lạ họ chứng kiến. Họ đã chạy theo những người chống đối Chúa thay vì đi theo Chúa; họ muốn lập công với người Pha-ri-si thay vì làm công việc Chúa và chờ đợi phần thưởng nơi Ngài; họ đã phục vụ cho con người thay vì phục vụ Chúa; hằng tuần họ vẫn vào nhà hội nhưng chính họ chọn con người làm chúa của họ chứ không phải Đức Chúa Trời.

Những thành phần như người Pha-ri-si hoặc những người Giu-đa này vẫn thường xuyên hiện diện trong giáo hội trong suốt dòng lịch sử. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi Hội Thánh nỗ lực rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu thì có một số người “Pha-ri-si” thay vì phục vụ Chúa thì lại chăm lo tìm vây cánh cho mình; thay vì lo cứu người thì lại hại người; thay vì thờ phượng Chúa thì lại chạy theo phe người này, người nọ, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng ta không nản lòng, vì chính Chúa Giê-xu cũng bị nhiều người chống đối, không tin Ngài. Hãy tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, hãy dùng chính sự sống mới của chúng ta sau khi tin Chúa để làm bằng chứng sống giúp nhiều người đến với Ngài. Dù sẽ có người chống đối không tin, nhưng hãy vững lòng rao truyền Danh Chúa cho đến ngày Chúa đến.

Bạn bè và xóm giềng có thấy được sự sống mới của bạn sau khi bạn tin Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ vững lòng rao truyền Danh Chúa cho những người chung quanh con. Dù họ tin hay không, xin Chúa cho con không nản lòng khi thực thi đại mệnh lệnh Chúa truyền.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

104 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page