top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Toà Công Luận Thiếu Công Lý


“Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?” (câu 47).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si triệu tập cuộc họp Hội Đồng Công Luận? Họ bàn thảo gì trong cuộc họp? Bạn nhận định thế nào về cuộc họp này, qua đó bạn liên hệ đến Hội Thánh ngày nay thế nào?

Nhận được tin báo từ những người Giu-đa về việc Chúa Giê-xu gọi ông La-xa-rơ sống lại, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si vội triệu tập Tòa Công Luận để họp bàn biện pháp đối phó với Chúa với lý do vì Ngài đã làm quá nhiều phép lạ nên “thiên hạ tin người.” Họ lo sợ dân chúng không theo họ nữa mà theo Chúa Giê-xu vì những việc phi thường Ngài làm, họ sợ chính quyền La Mã sẽ nổi giận và trừng phạt, như vậy sẽ liên lụy tới chức phận của họ. Với tư cách là những lãnh đạo tôn giáo, họ lo cho địa vị và uy tín của họ khỏi bị lung lay. Thầy Tế lễ Thượng phẩm Cai-phe đưa ra ý kiến “thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.” Sứ đồ Giăng nhận định rằng ông này đã vô tình nói lời tiên tri về sự chết của Chúa Giê-xu. Nghe theo lời bàn của ông Cai-phe, và cũng không tìm ra bằng chứng nào để loại trừ Chúa nên họ tìm cách lập mưu để giết Ngài (câu 53). Chúng ta biết Tòa Công Luận được lập nên là để thực thi công lý. Hơn nữa, là tòa của tôn giáo, đáng ra họ phải thực thi công lý của Đức Chúa Trời, nhưng ở đây, những lãnh đạo tôn giáo lại họp bàn phương cách triệt hạ Chúa Giê-xu nhằm bảo vệ địa vị và quyền lợi của họ.

Để giúp cho những sinh hoạt của Hội Thánh có quy cũ, thuận lợi trong việc gây dựng và phát triển, Chúa cho phép hình thành những tổ chức trong giáo hội. Những cuộc họp là cần thiết để vạch kế hoạch và đường hướng phát triển Hội Thánh. Kỷ luật cũng cần để duy trì trật tự và ổn định Hội Thánh. Điều quan trọng là người có trách nhiệm phải loại bỏ ý riêng của mình mà thực thi công lý theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Tuy nhiên, lịch sử của điều xấu vẫn có lúc lặp lại, cũng còn những buổi họp dành nhiều thời gian chỉ để bàn cách triệt hạ người nào đó, họ sợ sự hiện diện của người đó sẽ làm phương hại đến địa vị và quyền lợi của họ. Cần nhớ Chúa cho phép thành lập những “Tòa Công Luận” ngày trước cũng như ngày nay là để thực thi công lý của Đức Chúa Trời. Hãy hết lòng đầu phục Chúa, tận tâm phục vụ Hội Thánh để tránh đi vào vết xe cũ không đáng có.

Bạn có quan tâm thực thi công lý của Đức Chúa Trời trong gia đình, Hội Thánh, và cuộc sống không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn gắn bó với Lời Chúa để biết rõ ý muốn của Ngài. Xin cho con sẵn lòng vâng phục Chúa trong cuộc sống, loại bỏ ý riêng để thực thi ý Chúa hầu đem lại ích lợi cho chính con, gia đình, và Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page