top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Bạn Tốt


“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: So với những người bạn khác, ông Ê-li-pha là người bạn thế nào của ông Gióp? Những lời mở đầu khi nói với ông Gióp cho thấy ông Ê-li-pha quan tâm đến điều gì? Bạn có buồn lòng khi anh chị em góp ý xây dựng bạn không?

Chương 4 là phần bắt đầu của ông Ê-li-pha nêu ý kiến mình để tìm cách đưa ông Gióp quay trở lại, đừng suy nghĩ tiêu cực (4:1-5:27). Trong ba người bạn, có thể nói ông Ê-li-pha là người bạn tốt hơn hết của ông Gióp. Ông cùng với hai bạn mình từ xa đến thăm ông Gióp (2:11). Khi thấy sự đau đớn của bạn, ông đã ngồi chia sẻ nỗi đau với bạn trong bảy ngày bảy đêm (2:13) và lắng nghe bạn than khóc. Khi thấy bạn mình vì quá đau khổ trở nên mất tỉnh táo, nói những lời tuyệt vọng, ông đã tìm cách đem bạn trở lại với lẽ ngay, đường đúng. Ông không những quan tâm đến lý lẽ, nhưng cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn nên đã nói với ông Gióp với lời mở đầu rất nhẹ nhàng. Ông sợ “sẽ mất lòng” bạn (câu 2). Ông đã bày tỏ sự yêu thương, nâng đỡ, cảm thông với bạn mình trong nghịch cảnh.

Không những ông Ê-li-pha yêu thương ông Gióp nhưng cũng rất chân thật với bạn. Người bạn tốt không phải vì yêu thương, sợ mất lòng bạn mà không góp ý, khuyên răn, hay chỉ ra những sai trật của bạn. Ông Ê-li-pha biết lời nói của mình có thể gây buồn lòng bạn, nhưng theo ông thì điều ngay, lẽ phải không thể yên lặng mà cần phải lên tiếng (câu 2b). Ông nhắc nhở ông Gióp về những lời nói, việc làm, và những kết quả tốt đẹp mà ông Gióp đã làm trong quá khứ (câu 4). Nhưng bây giờ khi “tai nạn đến với ông” (câu 5), ông lại không sống đúng với điều ông đã nói và dạy người khác. Lời chỉ trích của ông Ê-li-pha nghe có vẻ quá nặng cho ông Gióp, nhưng ông Ê-li-pha thật tâm muốn đưa bạn mình trở lại thực tế, ra khỏi sự buông xuôi, và tìm hướng đi trong tương lai. Ông Ê-li-pha là người bạn tốt của ông Gióp, dù vậy sự khôn ngoan của ông vẫn giới hạn nên đã hướng dẫn ông Gióp sai đường. Chúng ta không phân tích đúng sai trong lý luận của ông Ê-li-pha, nhưng chỉ học về tấm lòng của ông. Ông đã hết lòng tìm cách đưa bạn trở lại với đường ngay, lẽ phải, và trở lại với Chúa, dù có thể khiến bạn mình buồn lòng.

Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên Cơ Đốc nhân hãy lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để cùng gây dựng đức tin cho nhau (Ê-phê-sô 4:14-15). Bạn có yêu thương và mạnh dạn gây dựng bạn bè và người thân của mình chưa?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng thành tín. Xin cho con luôn kính sợ, trông cậy nơi Chúa, xin cho con mạnh dạn góp ý xây dựng anh chị em con trong tình yêu thương để ai nấy đều được lớn lên trong Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page