top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cứ Phạm Tội Theo Lòng Mình Muốn


“Hỡi Cha tôi, Ngài là Đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi trẻ, hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi mãi, và nuôi cơn thịnh nộ đến cuối cùng sao?… Này, ngươi dù nói như vậy, mà cũng cứ phạm tội, theo lòng mình muốn” (câu 4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc trích dẫn luật Môi-se về quy định ly dị mang ý nghĩa gì với dân Chúa? Chúa dùng cơn hạn hán để cảnh cáo nhưng dân Chúa đáp lại thế nào? Hậu quả ra sao? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Mở đầu chương 3, Tiên tri Giê-rê-mi trích dẫn Phục Truyền 24:1-4 về việc cấm người chồng nhận lại vợ mình đã ly dị. Đức Chúa Trời ví sánh người Giu-đa như một người vợ phạm tội ngoại tình, không chỉ một lần với một người, nhưng là với nhiều người tại khắp mọi nơi (câu 1b-2), đến nỗi đất đai vì cớ ấy trở nên ô uế. Chúa muốn nói họ bỏ Chúa để sốt sắng thờ nhiều thần hư không trên nhiều đồi hoang trong xứ sở của họ. Hậu quả tội lỗi tày đình đó đã ảnh hưởng trên thiên nhiên, Đức Chúa Trời đã cầm giữ mưa không ban xuống đất. Họ phải gánh chịu nạn hạn hán cho đến cuối mùa mưa mà vẫn không thấy một cơn mưa nào. Với những tội người Giu-đa đã phạm, theo luật định Chúa không thể chấp nhận họ trở về với Ngài. Nhưng Chúa vẫn nhân từ dùng cơn hạn hán để họ nhận ra những sai phạm mà ăn năn với Ngài. Vậy mà họ vẫn không xấu hổ, cứ trân tráo xưng Chúa là Cha, là Đấng đã dẫn dắt họ từ thuở thiếu thời. Nhưng nào phải họ chịu quay lại ăn năn, thờ phượng Chúa, họ chỉ muốn lợi dụng lòng nhân từ, thương xót của Chúa đối cùng họ. Riêng họ vẫn cứ làm điều ác theo lòng mình muốn.

Những điều Đức Chúa Trời quở trách không với mục đích nào khác là cho dân Chúa nhận biết những sai phạm họ đã làm thật sự vượt quá sức chịu đựng của con người, song với Đức Chúa Trời, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ ăn năn quay về với Ngài. Với lòng yêu thương con dân, Ngài không “…cầm giận mãi mãi, và nuôi cơn thịnh nộ đến cuối cùng…” (câu 5). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Chúa sẽ không xử đoán tội họ đã phạm.

Ngày nay, chúng ta cũng giống như người Giu-đa đã thử thách và lợi dụng lòng nhân từ, thương xót của Đức Chúa Trời. Bài học nhắc chúng ta nhận biết mình xấu xa, nhiều lần phạm nhiều tội trọng cùng Chúa, để cảm nhận thật sâu sắc tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Vì tình yêu, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội ác của chúng ta để chúng ta không sống vùi trong những điều mình sai phạm, không ngụy biện nhưng nhanh chóng nhận ra lỗi lầm và ăn năn với Chúa, không khiến Ngài buồn lòng.

Có khi nào Chúa nhắc nhở, cáo trách bạn nhiều lần nhưng bạn vẫn cứng lòng không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa nhân từ về tình yêu Ngài dành cho con, sẵn sàng nhắc nhở, cáo trách, tha thứ mọi sự vi phạm của con và đón nhận con trở về bên Ngài. Xin cho con nhận ra lỗi lầm và ăn năn ngay hôm nay.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page