top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Làm Cho Lớn Lên


“Vậy, người trồng, người tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 6 nói đến kết quả nào của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ nghe lời chứng về Đấng Christ của Sứ đồ Phao-lô? Sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi thấy kết quả như vậy? Điều này có ý nghĩa thế nào đối với người gieo giống Tin Lành?

Ngoài hai ơn được Sứ đồ Phao-lô kể trong câu 5, “lời nói và sự hiểu biết,” thì trong câu 6 ông nhắc đến đời sống của những tín hữu tại đây đã bày tỏ “lời chứng về Đấng Christ” hay chân lý Phúc Âm mà ông rao truyền cho họ đã được tiếp nhận và được kết quả vững vàng trong đời sống của họ. Đây thật sự là niềm vui mừng lớn cho những ai đang gieo hạt giống Tin Lành. Tuy nhiên, niềm vui đó không khiến Sứ đồ Phao-lô tự mãn, kiêu ngạo về tài năng của mình, nhưng là lý do để ông tiếp tục dâng lên Chúa lời tạ ơn không thôi. Những ơn Đức Chúa Trời ban cho tín hữu Cô-rinh-tô là những yếu tố hết sức quan trọng giúp cho họ được tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Trước tiên, họ cần có tri thức để hiểu biết lẽ đạo. Và khi nắm rõ những chân lý Phúc Âm, họ được ban cho lời nói khôn ngoan, hay nói cách khác là khả năng biện luận để trình bày chân lý cho người khác. Nhờ thế, nhiều người được nghe Phúc Âm, ăn năn trở lại cùng Chúa và Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển, đạo của Đấng Christ được lan tràn khắp nơi. Điều này góp phần nung nấu sự tăng trưởng của đời sống tín hữu. Khi nhận thấy điều tốt lành này, Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không muốn nghe nhắc đến công khó của ông, nhưng ông cứ vui mừng “hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời” (câu 4). Chính ông khẳng định “Vậy, người trồng, người tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.”

Ngày nay, “lời chứng về Đấng Christ” được giao cho mỗi Cơ Đốc nhân. Khi thấy người mình làm chứng được vững vàng và trưởng thành trong đức tin, chúng ta nghĩ gì hay nói gì? Chúng ta có kể về công khó của mình, ơn làm chứng của mình, hay tài ăn nói của mình không? Coi chừng trong lời nói và suy nghĩ của chúng ta không hề có bóng dáng của Đức Chúa Trời ngự trị. Đại mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng ta là làm chứng về Chúa, mỗi chúng ta là người trồng, người tưới, người gặt, tất cả đều cùng nhau góp phần mở rộng Nước Chúa, nhưng kết quả không thuộc về chúng ta. Đấng làm cho lớn lên chính là Đức Chúa Trời.

Bạn có thấy bàn tay của Chúa khi nhìn đời sống của một tín hữu được tăng trưởng, vững vàng trong đức tin không?

Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ những lúc con bị cám dỗ nghĩ rằng mình làm được điều này, điều kia cho Chúa. Xin cho con luôn nhận biết sự ban cho của Ngài trong mọi sự để con cứ dâng lời tạ ơn Ngài không thôi.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page