top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Giữ Kẻo Ngã


“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Đức Chúa Trời xác nhận là người thế nào? Ông Ê-li-pha cũng xác nhận ông Gióp ra sao? Tại sao ông có những lời hết sức bi quan? Bài học nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?

Hôm nay, chúng ta học những phản ứng đầu tiên của ông Gióp sau khi gặp hai tai ương mà ông không thể ngờ. Ông là người được Đức Chúa Trời xác nhận, “nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó; vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Chúa, và lánh khỏi điều ác” (1:8). Ông Ê-li-pha, người bạn tốt của ông Gióp, cũng xác nhận rằng, “ông kính sợ Đức Chúa Trời” và có “tính hạnh hoàn toàn” (4:6). Hơn thế nữa, ông là người gây dựng những người khác. Ông “dạy dỗ nhiều người,” “đỡ người xiêu tó,” “làm cho vững bền” người yếu đuối (câu 3-4). Ông Gióp vững vàng như vậy, thì ai trong chúng ta dám nói mình vững vàng hơn ông Gióp? Thế nhưng ông đã mất tinh thần và vô cùng hoang mang!

Ông Gióp đối diện với thử thách quá lớn: Của cải mất sạch, con trai và con gái cùng chết trong một ngày, thân thể bị bệnh ung nhọt từ đầu đến chân đến nỗi phải dùng mảnh sành để gãi. Do đó ông đã có những phản ứng và lời nói hết sức bi quan, “ông giận,” “ông bị rối lòng” (câu 5), ông rủa sả ngày sinh của mình, rồi khao khát được chết. Lòng “nương nhờ” nơi Chúa giảm dần, “sự trông cậy nơi Chúa” lạnh đi, ông không hiểu được tại sao hoạn nạn lại đến với ông nặng nề như vậy. Là một người rất vững vàng, trọn vẹn nhưng cũng có lúc ông Gióp vấp ngã trước những bão tố quá lớn của cuộc đời; ông sống đạo đức, nói và dạy người khác rất tốt trong thuận cảnh, nhưng cuối cùng ông đã vấp ngã sau thử thách thứ hai. Xin lưu ý, ông Gióp ngã vì mất tinh thần và hoang mang trước hoạn nạn quá lớn, nhưng đức tin của ông nơi Chúa vẫn trọn vẹn (1:21; 2:10).

Ngày nay, chúng ta cũng có thể vấp ngã như ông Gióp trước những thử thách của cuộc sống. Điều quan trọng là dù vấp ngã, chúng ta phải luôn giữ vững đức tin nơi sự cứu giúp của Chúa, nhờ Ngài chúng ta có thể đứng dậy, không ảnh hưởng xấu đến cộng đồng cũng như những người chưa tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa ở thành Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng như con dân Chúa ngày nay “ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã… Đức Chúa Trời là thành tín… Nhưng trong sự thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:12-13 BTTHĐ). Như vậy, con dân Chúa phải trông cậy nơi Chúa là Đấng sẽ mở đường giúp chúng ta ra khỏi mọi thử thách của cuộc đời hầu có thể đứng vững vàng sau mỗi lần vấp ngã.

Bạn có nhờ cậy Chúa để giữ cho mình vững vàng chưa?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng thành tín. Xin cho con biết trông cậy Chúa luôn luôn. Xin giúp con luôn vững vàng trong mọi sự thử thách.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

166 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page